Lantbruket står inför många utmaningar inte minst när det gäller frågor om hållbarhet, som gör att det krävs sabba lösningar och nya innovationer.

Plattformar för utveckling av innovationer

Lantbrukare kännetecknas av att vara idérika och lösningsorienterade men tyvärr stannar ofta idéer och lösningar på gården eftersom det saknas både tid och kunskap om vem man ska vända sig till för att ta idéerna vidare. Bakgrunden till det här projektet var erfarenheter från arbetsmetoder som hade testats tidigare inom Agro Sörmland och som bland annat lett fram till en idag patenterad robot, Fieldgofer, som samspelar med skördetröskor liksom konkret affärsutveckling bland hästrelaterade företag. Syftet med det här projektet var att skapa plattformar för utveckling av innovationer utifrån problem, behov eller förslag på smarta lösningar sprungna ur lantbruket.

Lantbrukarna fick diskutera i grupper

Plattformarna bestod av aktiviteter och metoder. Grundidén var att aktivera personer i lantbrukets yrkesverksamma verklighet (”gräsrotsnivå”), och sedan stimulera processer utifrån deras tankar. Ur detta förväntades komma produkter eller tjänster som underlättar, förbättrar eller rentav revolutionerar vissa delar av lantbruket. Utgångspunkten var att skapa grupper av intresserade lantbrukare. I dessa grupper diskuterade lantbrukarna tillsammans – och med stöd av innovationsledare – utmaningar och lösningsidéer. Vidare gavs tillgång till extern experthjälp. En av de metoder som användes av innovationsledarna var utvecklad av Åsa Öberg och Roberto Verganti och innefattar stegen Awakening (sätta en utmaning i fokus), Pre-emptying (definiera vad som är viktigt), Criticizing (vänligt framförd kritik) och Embodying (förkroppsligande av koncept).

Samarbetspartners

Projektet drevs inom ramen för Agtech 2030 i samarbete mellan AgroÖst (med Agro Sörmland som projektansvarig) och Vreta Kluster Det medfinansierades även av Region Sörmland.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden

  • Categories: Pågående, Projekt

    Demonstrator för könssortering av nylagda ägg