Det är angeläget att stärka de mindre företagens innovationsprocesser och på så sätt öka möjligheterna för nya produkter och tjänster att nå marknaden. Strukturerat arbete med prototyper är ett verktyg för detta. Innovationsfrämjande aktörer i Östra Mellansverige (ÖMS) kan stötta företag med detta.

Projektet är en förstudie vars mål är att öka mindre lantbruksföretags tillgång till resurs och kompetens för prototypframtagning och genomförs gemensamt av Linköpings Universitet/Agtech 2030 och AgroÖst.

Genomförandet omfattar sex arbetspaket.

 1. Projektledning & Kommunikation
 2. Målgruppsanalys
 3. Inventering av verktyg och metoder
 4. Aktörsinventering
 5. Identifiering av case
 6. Erfarenhetsutbyte och framåtblick

Projektet förväntas bidra till att mindre företag får tillgång till information om vilka kompetenser och resurser som kan stödja prototypframtagning inom ÖMS och ökar sin insikt i prototyp-framtagningens betydelse för innovationsprocessen.

 • Categories: Nyhet

  Rapport: Frekvensanalys av vibrationsmätningar med accelerometer

 • Categories: Evenemang

  26/6-27/6: Borgebyfältdagar 2024

 • Categories: Nyhet

  Studiebesök på Vreta utbildningscentrum