Styrgrupp

Agtech Swedens styrgrupp består av representanter från näringen, regionen, akademien och tech-branschen. Tillsammans arbetar de för att Agtech Sweden ska nå sitt mål – att skapa en unik, stark, inkluderande och jämställd innovationsmiljö som kan samla resurser och kompetenser som speglar flera av regionens styrkeområden.

Lantbruksorganisationer och aktiva lantbrukare:

  • Peter Borring, Landshypotek ekonomisk förening, Södra Karleby Frälsegård
  • Karola Reuterström, Sveriges Frö och Oljeväxtodlare, Stora Lövhulta
  • Jeanette Blackert, LRF
  • Jan Nystedt, Biototal

Region:

  • Richard Widén, Region Östergötland
  • Anna Jacobsson, Region Östergötland

Akademin:

  • Mats Abrahamsson, Linköpings universitet
  • Jonas Hallström, Linköpings universitet

Avancerad tech:

  • Anders Carlsson, Visual Sweden