Agtech Sweden – En innovationsmiljö inom lantbruket

Agtech Sweden har som uppdrag att skapa en unik, stark, inkluderande och jämställd innovationsmiljö som kan samla resurser och kompetenser som speglar flera av regionens styrkeområden. Agtech Sweden ska berika innovationssystemet inom jordbruksteknologi och bidra till en omställning som håller hållbarhetsmålen högt och bygger på nya tillämpningar av teknik och metoder.

Initiativet har utsetts till ett Vinnväxt-program med en tidsplan som sträcker sig över 10 år och med en planerad budget på 200 miljoner. Bakom initiativet finns ett flertal olika organisationer, däribland Region Östergötland, Hushållningssällskapet och Vreta Kluster. Linköpings universitet och institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) är värdorganisation.

Morgondagens mest framstående region inom jordbruksteknologi

Vår vision är att Östergötland med angränsande områden ska bli en av världens mest framstående regioner inom jordbruksteknologi år 2030. Regionen utmärker sig genom betydande investeringar inom jordbruksrelaterad teknologi, framgångsrikt nyföretagande, tillämpad spetsforskning i täta nätverk mellan forskningsinstitutioner och näringsliv, storsatsande techföretag med internationella framgångar. Vidare utmärks Östergötland av högteknologiska och högavkastande jordbruksföretag som genom användning av ny och omvälvande teknologi – och genom nya affärsmodeller – bidrar till att uppnå globala hållbarhetsmål. Vidare finns en offentlig sektor som genom framsynt agerande accelererar innovationer och bidrar till hållbar utveckling.

Det här står Agtech Sweden för

Agtech Sweden erbjuder en handlingskraftig och produktiv innovationsmiljö där vi verkar både som en intermediär, innovationsledare och medskapare till innovation. Vi stimulerar värdeskapande möten, är lösningsorienterade, antar viktiga utmaningar och söker nya originella lösningar. Vi är proaktiva, samlar och sprider kunskap och bidrar även till folkbildning på ett bredare plan. Vi lyfter fram lantbrukets betydelse för ekonomin, samhället och miljön.

Samarbeta med oss

Vi söker alla typer av samarbeten som kan hjälpa oss att nå vår vision. Kontakta oss här.

  • Categories: Nyhet

    Kickoff för projektet: Smarta energisystem

  • Categories: Nyhet

    Två toppolitiker besöker Agtech Sweden

  • Categories: Evenemang

    18/4: Lantbruk och livsmedelsförsörjning i osäker cybervärld Del 5