Standardisering är vitalt inom lantbruket. I historien har vi sett många exempel där standarder såväl hindrat som främjat innovation.

Standarder inom kemiskt växtskydd

När traktorn kom passade den inte standarden för redskap, för dessa var anpassade för hästar. Å andra sidan banade standarder som trepunktslänken vägen för mekaniska innovationer relaterade till traktorn. Smart konstruerade standarder kan få innovationer att uppstå eller spridas. Inom lantbruket finns idag mycket digital teknik som måste kopplas ihop och standarder är viktiga för användarens funktionalitet när många system ska samverka. Intressant nog har områdena innovation och standardisering har i regel ”levt i sina egna världar”.

I detta projekt görs den kopplingen och med fokus på området kemiskt växtskydd. En rad regler omgärdar växtskyddstekniken, såväl lagar som frivilliga branschöverenskommelser. Det pågår teknikskiften inom området. Exempel: Det traditionella har varit att man styr sprutmunstyckena genom olika tryck. Då får alla munstycken samma sprutprofil och det finns inte möjlighet till variabel inställning av enskilda sektioner eller munstycken. En ny teknik är munstycken som genererar pulser och där trycket kan vara konstant eller variera utan att det påverkar sprutet från munstycket. Systemet kallas Pulse-width modulation (PWM).

Projektet bidrar till ökad kunskap om hur standarder spelar roll för innovation. Vidare ingår i projektet att få ingenjörsstudenter och andra att intressera sig för lantbrukets teknik. Projektet inkluderar aktionsforskning genom att forskare ingår i en skarp standardiseringskommitté, nämligen SIS/TK 224 Lantbrukssprutor där även norska robotutvecklare (Kilter) och andra ingår.

Samarbetspartners

Projektet är ett samarbete mellan Svenskt Växtskydd, Svenska institutet för standarder (SIS), Enköpings Maskinstation och Linköpings universitet.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden

  • Categories: Pågående, Projekt

    Demonstrator för könssortering av nylagda ägg