Grundidén i detta pågående projekt är att utveckla digital teknik i samspel med experimentgårdar och andra experimentplatser.

Samarbete med reservat i Kenya

Bland dessa kan nämnas gårdarna Rotenberg, Kårstad, Vågerstad, Tolefors och Klostergården samt gården tillika kunskapscentrat Vreta utbildningscentrum. Experimentplatser finns också på Kolmårdens djurpark, Linköpings universitets campus Valla samt Tinnerö naturbetesområde som ägs av Linköpings kommun. Vidare ingår ett samarbete med reservatet Ngulia i Kenya.

På dessa platser utvecklas, testas och utvärderas olika typer av infrastruktur för kommunikation såsom LoRa, 4G och long range blutetooth. Annan teknik är sensorer såsom regnmätare, luftsensor, solintensitetssensor, jordfuktsensorer, RGB-kameror och accelerometrar. Vad gäller kameror finns delprojekt där också bildanalys inkluderas, till exempel för att klassificera djur – allt från lantbruksdjur till vilda djur.

Nämnas bör även satelliter och exempelvis har projektet samarbete med Airbus för att se hur stor detaljrikedom det går att få ut av den bästa satellittekniken. Alla dessa sensorer och system användas för att analysera förändringar hos mark, djur och maskiner men också anläggningar såsom torkhus eller kycklingstallar.

I projektet analyseras även strömförsörjningsstrategier inkl. analys av batteritider och solceller Även antenner är föremål för analys och hur trådlös kommunikation påverkas av hinder i landskapet såsom bergknallar eller skogspartier. En central del av projektet är utveckling av användarvänlig dashboard.

Målet är inte bara att utveckla robust och effektiv teknik utan också teknik som har ett bra värde för lantbrukaren det vill säga inte kostar för mycket men ändå genererar värde. Ett delmål är licensfria system, vilket är synnerligen ovanligt men välkommet i dessa sammanhang. Redan har flera insikter vunnits i projektet. Viktiga aspekter har visat sig vara:

 • Val av plats för antenner
 • Dränering och avfuktning av kapslad elektronik
 • Kalibrering av jordfuktsensorer
 • Placering av kameralins vs. gröda eller insektsfångare liksom brännvidd på lins
 • Avancerade ritverktyg för att skapa egna kartlager för gränser och punkter av intresse direkt i Dashboard-kartan.

Samarbetspartners

Projektet sker inom Agtech 2030 och drivs av Institutionen för systemteknik (ISY). Det här projektet kopplar an till flera av de övriga projekten.

 • Categories: Pågående, Projekt

  Prototyplyftet

 • Categories: Pågående, Projekt

  Infrastruktur för testbäddar

 • Categories: Pågående, Projekt

  Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden