Lantbruket genomgår just nu en stor utveckling, med generationsväxlingar, övergång till fossilfri hantering och problem att locka ungdomar. Syftet med detta projekt var att utveckla ett genomarbetat koncept gällande fossilfri och flexibel inomgårdsrobot för djurgårdar – en robot som kan köras både manuellt eller via radiostyrning och satellitnavigering.

Ett glatt gäng projektmedarbetare i ett kostall
Göran Fredriksson Magnus Jansson Sigvard Zetterström Mattias Fredriksson Erik Örjehag Emilia Davidsson Ellen Greve 16 nov 2022 IMG_3219.-1920jpg (kopia)

Teamet vid Vreta utbildningscentrum. Foto: Emilia Davidsson.

Intressanta resultat av konceptutvecklingen

I projektet gjordes en särskild analys för maskinens funktion i autonomt läge, inte bara på sensorer för maskinens navigering och säkerhet, utan också för att maskinen ska kunna identifiera och genomföra punktinsatser automatiskt. Tanken är att den fossilfria maskinplattformen skulle kunna användas till en rad sysslor på gårdar med djur, i första läget inom hästnäringen. Men maskinen skulle också kunna göra enklare sysslor på lantbruksfält, exempelvis förbättring av vallar, harvning, vältning och detektion och hantering av allt från ogräs till analys av hästspillning.

Ett intressant resultat av konceptutvecklingen var en idé om produktionen av elen till maskinens batterier. Innebörden var att gårdar skulle kunna producera sin egen el genom solceller mm. En annan idé gällde energilagring. Exempelvis skulle man genom standardisering av batterier få tillgång till reservström som minskar sårbarheten på gårdar. Batterier skulle alltså kunna driva både maskinen och exempelvis fläktar eller belysning.

Laddning av elektrisk motorsåg vid vedsågning är ett annat exempel. Som en del i konceptutvecklingen ingick i projektet också en systematisk analys av användares behov och önskemål. Ett av intervjuade användare önskvärt koncept var att placera en sensorutrustning på maskinen som känner av hästgödsel i hagen och därefter kan plocka upp den på lämpligt sätt för analys. Utifrån användarstudien utvecklades ett koncept som kunde visualiseras genom fysiska 3D-modeller och bilda grund för uppskalning och realisering i större skala, vilket dock inte inkluderades i projektet.

Samarbetspartners

Projektet genomfördes inom Agtech 2030 i samarbete mellan innovationsföretaget FLIVAB, Vreta Utbildningscentrum, Bala Agri och Företagsekonomiska avdelningen vid Linköpings universitet. Informella partners var återförsäljarkedjan Axima samt RISE (det sistnämnda gällande styrsystem).

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden

  • Categories: Pågående, Projekt

    Demonstrator för könssortering av nylagda ägg