Ett problem vid odling av oljeväxter är att grödan kan drabbas av massiva angrepp av rapsbaggar.

Utveckla metoder för detektering av rapsbaggar

Idag används ofta kemiska bekämpningsmedel, vilket dock inte är tillåtet vid KRAV-certifiering. Det finns även risk för att nuvarande aktiva substanser i de kemiska preparaten kommer förbjudas också inom konventionell odling. Sålunda föreligger ett behov av innovationer, vid sidan av kemiska bekämpningsmedel, som kan bidra till att begränsa rapsbaggars skador.

Projektet syftar till att inventera och utveckla metoder för detektering av rapsbaggar samt att inventera metoder för hantering av dem. Det handlar alltså om detektion, prevention och prediktion, samt kontroll vid utbrott. Projektet innefattar pilottester av möjliga detekteringslösningar till exempel baserat på ljud och uppkopplade kameror. Det innefattar också en undersökning av lantbrukares önskemål och behov samt identifiering av metoder för prevention och kontroll.

Samarbetspartners

Projektet är ett samarbete mellan Lovang Lantbrukskonsult, Linköpings universitet, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO), Svensk Raps, Agrotec (Rotenbergs Säteri), Tolefors gård, Växtab, Lind Södergård, Klostergården och Boberg. Vid universitetet medverkar biologer, sensorexperter och ekonomer – såväl forskare som studenter. Flera medlemmar i Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO) har bidragit genom att svara på en enkät.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden

  • Categories: Pågående, Projekt

    Demonstrator för könssortering av nylagda ägg