1 november 2023

Det blir en svensk paviljong på Agritechnica, världens största mässa för lantbruksteknik. Paviljongen arrangeras av Agtech 2030 tillsammans med Business Sweden. Senast Sverige hade en paviljong där var 2015, då i samarbete mellan Linköpings universitet, Elmia, SSAB med flera.

Paviljongen Team Sweden arrangeras under Agritechnica, världens största mässa för lantbruksteknik. Mässan går av stapeln 12–18 november i Hannover i Tyskland och årets tema, ”Green Productivity,” handlar om utmaningar och möjligheter inom framtidens jordbruksteknologi.

Team Sweden representeras av Agtech 2030 tillsammans med Business Sweden, ledande innovativa svenska agtech-företag, Jordbruksverket, Handelsbanken och Elmia. I paviljongen kommer exempel på svenska innovationer och teknologier att presenteras som bidrar till utvecklingen av hållbart jordbruk.

Invigning av paviljongen

Den 13 november klockan 14.00 invigs paviljongen av Katarina Szécsi Åsbrink, Sveriges ambassad i Tyskland, tillsammans med Johan Holmlund, Business Sweden i Tyskland, samt Karolina Muhrman och Per Frankelius, Agtech 2030.

Bland annat kommer betydelsen av handel och samarbete mellan Sverige och Tyskland, och hur svenska agtech-innovationer kan stärka en mer motståndskraftig och hållbar livsmedelsförsörjning och produktivitet att diskuteras. Dessutom kommer Agtech 2030 och de utställande företagen att presentera sina innovativa lösningar för dessa utmaningar.

Deltagare Team Sweden

A-Electronix

Arbetar inom området sprutsensorer och med utveckling av ISOBUS i samarbete mellan Tolefors Gård, Lovang Lantbrukskonsult, Linköpings universitet och Kårstad Gård.

AgroÖst

AgroÖst driver noden Agro Sörmland och där uppstod ett innovationsprojekt som ledde till Fieldgofer, ett nytt patenterat robotsystem som till exempel kan samla in spannmål eller sprida gödsel. Med i projektet finns Abbotnäs Säteri, Stora Lövhulta gård och Linköpings universitet. Teamet ligger även bakom Nonstop Battery Concept, som är nominerat till Agrifutures Concept 2023.

BoMill

BoMill har utvecklat avancerade lösningar för sortering av spannmål och har nu lanserat BoMill InSight™, en unik sorteringsutrustning som kan titta inuti enskilda spannmålskorn och noggrant sortera dem baserat på inre egenskaper som proteininnehåll. Det nya med InSight™ är att kapaciteten är vida större än BoMills tidigare lösningar.

Elmia

Elmia är Sveriges ledande jordbruksmässa och affärsarena. I samarbete med Business Sweden och Agtech 2030 har de designat den svenska paviljongen. Elmia är också en kommunikationslänk mellan internationell och svensk lantbruksteknik.

Handelsbanken

Genom finansiering, rådgivning och smarta banklösningar för jordbruksföretag medverkar Handelsbanken till utvecklingen av svenskt lantbruk. Handelsbanken är en av huvudsponsorerna av den den svenska paviljongen.

Hasta Gård

Hasta Gård är en innovationsplats där flera projekt pågår. Ett av dessa heter Leandry och handlar om världsunik metod att torka spannmål där det inte behövs någon värme. Projektet drivs under ledning av uppfinnaren Kurt Hansson i samarbete mellan Lunds universitet, Linköpings universitet och företaget Hasta Agtech och Hasta Gård. EIP Agri finansierar. Kurts idé är att nyttja ett unikt material kallat metal organic framework (MOF) uppfunnet av Professor Omar M. Yaghi och hans team på Berkely University i USA. Kurt har lyckats etablera ett samarbete med företaget Water Harvesting som är en avknoppning från Berkley. Projektet är en del av en större helhet på Hasta Gård. Här finns också Hasta Eco som ingår i koncernen Hasta Food Tech som bland annat utvecklar Sveriges första hubb för regenerativt jordbruk, maskinutveckling, samt utveckling och produktion av biologisk stimulans för jorden och växtligheten. Hasta Eco utvecklar en IT-plattform, försäljningskoncept och matkoncept.

Hushållningssällskapet

Tillsammans med Lunds universitet, Linköpings universitet, T-maps och Hushållningssällskapet Östergötland har Hushållningssällskapet utvecklat en AI-driven markanalys.

Jordbruksverket

Deltar i paviljongen för att marknadsför deras innovationsstöd som finns inom European Innovation Partnerships (EIP) och de finns tillgängliga för att svara på frågor om EIP innovationsstöd för svenska företag och svenska företag med internationella kopplingar.

NitroCapt

SUNIFIX® är en ny, klimatneutral och kostnadseffektiv teknik för tillverkning av hållbara kvävegödselmedel nära slutanvändarna. Den säkerställer lokal självförsörjning av kväve.

Novel Agro

Presenterar ett system för att förhindra markpackning som kan minska utsläppen av växthusgaser från marken. Detta system, Compaction Prevention System (CPS), är utformat för planering, sådd och skörd, och kan hjälpa lantbrukare med tidpunkten och valet av utrustning. Vinnare av Agritechnica Innovation Award 2022.

Paviljongen arrangeras av Agtech 2030 tillsammans med Business Sweden.

Antalet internationella paviljonger ökar

Mässan välkomnar 2800 utställare från 55 länder, och över 400 000 besökare. Antalet paviljonger har ökat i takt med Agritechnicas ökade internationella omfattning under det senaste decenniet, och i år har 23 länder anmält sig vilket är rekord. Utöver Sverige deltar för första gången Irland, Nederländerna, Ukraina, Nebraska och Taiwan.

Paviljonger introducerar många förstagångsutställare på Agritechnica, och för besökarna är de ett sätt att upptäcka tekniska lösningar från hela världen. Årets nya paviljonger kommer att erbjuda ett utbud av tekniska lösningar inom jordbruksprodukter, grästeknik, elektronik och hydraulik till skörd och kornlagring.

Läs mer om de nya paviljongerna på årets Agritechnica (på engelska).