27 september 2023

Nu står det klart att den svenska uppfinningen Nonstop Battery Concept (NBC) är nominerad i den globala tävlingen DLG-Agrifuture Concept som anordnas av DLG, den tyska Lantbruksakademien. DLG benämner dessa uppfinningar ”banbrytande idéer för utveckling av internationella jordbruksmaskiner”.

Batteridrivna maskiner inom lantbruket är ett hett ämne idag. Problemet är att det går åt mycket kraft ute på fälten och batterierna måste laddas eller bytas ofta. Robotar eller maskiner utrustade med NBC behöver dock inte göra separata stopp för att varken ladda eller byta sitt batteri. Det är möjligt tack vare att behållarna för till exempel spannmål är frikopplade från maskinen och dessa utrustas med integrerade batterier.

Nominerad i tävling

Nu har uppfinningen uppmärksammats av Agritechnica och är ett av bidragen till tävlingen DLG-Agrifuture Concept. Tävlingen syftar till att lyfta koncept för banbrytande jordbruksmaskinarbete och framtidsvisioner och vinnarna kommer att offentliggöras officiellt den 14 november på Agritechnica.

NBC, utvecklad av lantbrukare och forskare vid Stora Lövhulta, Abbotnäs Säteri och Linköpings universitet, representerar ett genombrott när det gäller förnybara energilösningar för jordbrukssektorn. Projektet har skett inom AgroÖst, som är en del av Agtech 2030. Uppfinningen är patentsökt.

Uppfinningen kommer att presenteras i den svenska paviljongen på Agritechnica i november i år, i Hall 5, stand C37. Den svenska paviljongen arrangeras av Agtech 2030 och Business Sweden.

Läs pressmeddelande från Agritechnica