Såmaskiner och särskilt kombisåmaskiner spelar stor roll för utveckling av skördar i lantbruket. I branschen finns trenden mot allt mer intelligenta maskinkoncept samt ökad precision i alla möjliga dimensioner.

Traktor med Proceeed från Väderstad ute i arbete.
Väderstad Proceed_Foto_Jesper_Anhede_Väderstad-1920 (kopia)

Utvecklingen av såmaskiner och precisionssåmaskiner stannar aldrig. Bilden visar Proceeed. Foto: Väderstad.

Ssmartare fältmaskiner

Projektet innebär en förstudie på temat smartare fältmaskiner, en förstudie som är inkluderar prototypbyggande. Med ”smartare” menas här att maskinerna automatiskt kan anpassa sina inställningar efter behov i realtid och under gång i kanske 15 kilometer per timme, decimeter för decimeter. Ett delresultat av projektet är en global omvärldsanalys på temat smartare såmaskiner och precisionssåmaskiner (”planters”).

Ett annat resultat av projektet är analys och utveckling av sensorkoncept. För lantbrukaren innebär konceptet som projektet utmynnar i en möjlighet att styra sådd och etableringsprocessen på ett helt nytt sätt. Det handlar om en extremt hög precision i själva såddmomentet och konceptet möjliggör också en ny typ av dataström som uppdaterar bilden av gårdens insatser, vilket kan nyttjas i analyser, beslutsprocesser och för prognoser av skördeutfall med mera.

Samarbetspartners

Projektet sker inom ramen för Agtech 2030 och i samarbete mellan Väderstad AB, RISE, Lovang Lantbrukskonsult och Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) vid Linköpings Universitet. Men projektet inkluderar också samverkan med en rad teknikutvecklare och lantbrukare i Sverige, USA och på andra håll.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Prototyplyftet

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden