Innovativ drönarteknik inom lantbruket

18 september

Den 7 september arrangerade Agtech 2030 temadag med fokus på drönarteknik inom lantbruket. En spännande heldag fylld med presentationer och praktiska uppvisningar av ny teknik, med syfte att utforska de senaste framstegen inom drönarteknik och dess potential att revolutionera jordbruket.

Över 120 deltagare samlades i aulan på Gamlebygymnasiet där temadagen inleddes med en serie föredrag. Ett tiotal företag, teknikutvecklare och forskare presenterade teknikutvecklingen för drönare och hur den redan idag kan appliceras i lantbruket.

Deltagare lyssnar på föredrag i aula

Ulf Kullin, Chef för kommunstyrelsens förvaltning, Västerviks kommun hälsar alla välkomna i en välfylld aula på Gamlebygymnasiet.

Precisionsjordbruk med hjälp av drönare

Två av föredragshållarna var Martin Kapšo, CultiWise, och Mikael Andersen, Brøns Group, som berättade om hur kartläggning och bekämpning av ogräs går till med hjälp av drönare. En teknik som bland annat bidrar till minskad användning av växtskyddsmedel vilket är positivt både för miljön och plånboken.

– Genom att låta en drönare flyga över fältet med en kamera kan den samla in data om ogräs. Ett program med AI skapar sedan en karta som förs över till terminalen som styr växtskyddssprutan, och resultatet blir att sprutan endast besprutar de enskilda ogräsen, berättade Martin.

Något deltagarna även fick uppleva under eftermiddagen på Västerviks flygplats, där CultiWise i samarbete med Brøns Group och Söderberg & Haak, demonstrerade tekniken med en 28 meter bred Amazonespruta med individuellt justerbara munstycken. Demonstrationen visar att drönarteknik kan särskilja ogräs från grödor med stor noggrannhet.

Skadeinventering med drönare

Viltskador på åkermark och skogsmark är ett vanligt problem för många lantbrukare och skogsägare. Att få rätt ersättning som försäkringstagare är ibland svårt och många gånger vet inte markägaren hur stora skadorna faktiskt är.

Magnus Blomberg från Atle AI höll ett föredrag om hur drönare kan underlätta i försäkringssammanhang genom att samla in data och upptäcka viltskador. Det ger visuella kartbilder som är mätbara och gör det lätt att kommunicera kring.

– Framför allt är det bra att ha den här inventeringen i förebyggande syfte för att se hur det såg ut innan en skada skedde, sa Magnus.

Uppvisningar på Västerviks flygplats

Efter en fullspäckad förmiddag på Gamlebygymnasiet förflyttade sig deltagarna till Västerviks flygplats för att ta del av ytterligare några föredrag och teknikdemonstrationer.

En vision som presenterades var möjligheten att använda drönare för påfyllning av såmaskiner från luften, och i farten. Idéen innebär att drönaren släpper ner säcken med utsäde på en specialdesignad kniv, monterad på såmaskinen, som skär upp säcken och fyller på såmaskinen. Bakom idéen står Agtech 2030 och Väderstad, och på grund av säkerhetsregler kunde inte experimentet genomföras under temadagen. I stället hissades säcken upp med en grävskopa.

Fredrik Tidström från Växtab och Scandinavian Farmers, i samarbete med Spraydrone, demonstrerade användningen av drönare för att sprida gödning och växtskyddsmedel. En teknik som kan ersätta traktorer och minimera riskerna för markpackning och att köra fast i blöt lera.

Del av Swedish Drone Week

Temadagen arrangerades som en del av Swedish Drone Week av Agtech 2030 i samarbete med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Jordbrukstekniska Föreningen (JTF), Försäkringsaktiebolaget Agria, Drone Center Sweden, Hushållningssällskapet och RISE. Partner till eventet var Linköpings universitet, Aero EDIH, Visual Sweden, Linköping Science Park, Vreta Kluster, LRF samt Ogestad Egendom.

Se inspelningarna här