26 Mars 2024

Den 25 april deltog Agtech Sweden i ett intressant evenemang i samband med lansering av den viktigaste rapporten som FN släpper varje år: Human development Report.

Evenemanget hade rubriken ”The Threat of Polarization: How to Advence Development in a Divided World – Swedish launch event of UNDP:s 2023/2024 Human Development Report”.  Och ordnades av UNDP vid Fotografiska Museet i Stockholm.

Human Development Report (HDR) är en årlig Index-rapport som publiceras av Human Development Report Office för FN:s utvecklingsprogram (UNDP). HDR lanserades först 1990 och utforskar olika teman genom den mänskliga utvecklingsstrategin, som placerar människor i centrum för utvecklingsprocessen.

UNDP är den ledande FN-organisationen som kämpar för att få slut på orättvisorna med fattigdom, ojämlikhet och klimatförändringar. Genom nätverk av experter och partners i 170 länder hjälper de nationer att bygga integrerade, hållbara lösningar för människor och miljön.

Bakgrund

Bakgrunden till att Agtech Sweden fick vara med på detta (representerat av Karolina Muhrman och Per Frankelius) var att Peter Sävblom som vi samarbetar med har krattat manegen sedan över ett år tillbaka. Agtech Sweden passar på att rikta ett stort tack till Peter för detta! Vi tog tillfället i akt för att bland annat pitcha in vårt innovationsprojekt AI markanalys (eller ”Lodyn”) och projektet EFFORT, det gjorde vi tillsammans med professor Peter Sundin, International Science Programme (ISP), Uppsala universitet.

Presentationen av HDR inleddes med en film om utmaningar i världen och den ökande polariseringen. Därefter hölls ett inledningstal av Josefin Pasanen, Research and Partnership Specialist, UNDP Human Development Report Office. Hon underströk att den rapport vi nu skulle få presenterat var ”UN Flagship report” och deras mest spridda.

Därefter äntrade Diana Janse, statssekreterare på utrikesdepartentet, scenen. Hon reflekterade över den ökande polariseringen i världen. Hon beskrev att rapporten visar att demokratin minskar i ett rasande tempo i många länder. Trots att de flesta säger sig vilja leva i demokratier har stödet till politiker med odemokratiska värderingar ökat. Hon pekade också på att välfärden är väldigt snedfördelad i världen och att det kan skapa allvarliga spänningar i samhällen. Vidare underströk hon att ”innovation is a cornerstone” när man ska ta tag i problem.

Nästa talare var Pedro Conceição, Director, UNDP Human Development Report Office, dvs han som är huvudpersonen bakom den nya rapporten. Han berättade att Human Development Index (HDI) som mäter länders hälsa, utbildning och levnadsstandard plötsligt har börjat gå ner, efter att alltid haft en jämn ökning sedan mätningen började på 1990-talet. Framförallt lämnas de fattiga länderna allt mer på efterkälke och det har blivit ett större gap mellan fattiga och rika länder. Detta gäller även fattiga länder i Europa 1/3 av EU:s befolkning lever i länder som nu lämnas på efterkälke. Det har också skett en kraftig ökning av dödligt våld på grund av konflikter, nivåerna har inte varit så här höga sedan andra världskriget.

En annan viktig och allvarlig sak som Pedro tog upp är att allt fler känner stress i form av att de inte känner sig hörda eller att de kan påverka samhällsfrågor. 7 av 10 personer tycker att de inte har möjlighet att säga vad dom tycker. Han varnade också för att den ökade polariseringen och allt mer spridning av desinformation på nätet gör att ledare som ”can undermine democracy” vinner mark i flera länder.

Det talas om en demokratiparadox.

Trots att de flesta gillar demokrati, är de ändå villiga att stödja ledare som kan äventyra demokratin. Vidare pekade han på att vi måste hitta former för att hantera stora utmaningar såsom pandemier, digitalisering och hot mot dito eller klimatförändringar. För att hantera en alltmer polariserad världs krävs att vi hittar frågor att enas kring och samarbeta inom. • Efter talarna tog paneldebatt vid, under ledning av Josefin Pasanen, Research and Partnership Specialist, UNDP Human Development Report Office. Förutom nämnda talare deltog också Jakob Granit, Generaldirektör i Sida, Åsa Wikforss, Professor in Theoretical Philosophy, Stockholm University and member of the Swedish Academy, Kevin Casas-Zamora, Secretary-General, International IDEA. Några aplock: Det lyftes fram att Sverige, ihop med Zambia, tagit lead på Global Digital Compact.

”Digital technology make it easier to cultivate crops more effectively”

Med anledning av det lyfte statssekreterare Diana Janse fram jordbruket och menade att ”Digital technology make it easier to cultivate crops more effectively” (fritt citerat). Professor Åsa Wikforss menade att demokratier styrs av folket men folket kan bli utsatt för vinklade informationsflöden och därmed börja agera på desinformation

När det kryllar av desinformation räcker det inte med allmänt kritiskt tänkande för det är inte lätt ändå att veta vad som är sant eller balanserat i flödena. Kevin Casas-Zamora, Secretary-General, International IDEA, pekade på ett allvarligt trendbrott nämligen att unga personer för första gången på 100 år börjar tänka att de kommer få det sämre, inte bättre, än sina föräldrar. Detta kan få stora krafter i rörelse. Diana fyllde på med synpunkten att demokratier allt oftare kritiseras för att de inte är effektiva nog när det gäller praktiska saker såsom att få en rulltrappa lagad, att det tog sju år att bygga ett cykelgarage vid Odenplan eller att bygget av nya slussen aldrig blir klart.

 Samtidigt kan mer odemokratiska länder visa större prestationsförmåga och effektivitet när det gäller sådant som till exempel att snabbt bygga en ny järnväg (i Kina). Panelen var dock överens om att demokratier, trots sävlighet, ändå får saker och ting mer rätt än icke-demokratier, men Åsa påtalade att vi måste satsa mycket mer på utbildning om vad demokrati är och hur det fungerar. Vi måste leverera det till ungdommarna annars ifrågasätter dom demokratin och efterfrågar mer auktoritära ledare.

”Many conflicts relate to lack of food or high food prizes. At the same time food must be produced in a sustainable way. Could agriculture innovation therefore be a common area that might unify many interest groups in our divided society?”

Till seminariet fick alla som ville sända in ett inspel. Från Agtech Sweden sände vi detta inspel: ”Many conflicts relate to lack of food or high food prizes. At the same time food must be produced in a sustainable way. Could agriculture innovation therefore be a common area that might unify many interest groups in our divided society?” Frågeställningen bygge delvis på en artikel vi skrivit i tidskriften The Lancet.

Under minglet hade vi en givande dialog med bland andra Jakob Granit, Generaldirektör i Sida, och Pedro Conceição, Director, UNDP Human Development Report Office. Vi fick också äran att prata med Kronprinsessan Victoria och berätta om att vi driver en innovationsplattform på temat lantbruk och vi relaterade detta till kungafamiljens gård Stenhammar.

  • Categories: Nyhet

    Nätverksträff: Navigera på dagens högteknologiska lantbruksmarknad

  • Categories: Evenemang

    5/6: Brand Bootcamp: Ny lagstiftning kring hållbarhetskommunikation

  • Categories: Nyhet

    Peter Borring om: Regenerativt Lantbruk