10 april

I mars började Kristian Petersson arbeta i Agtech 2030 som ledare för innovationsblocket Klimatsmart energi. I sin roll kommer han att jobba med innovationsprojekt som rör energifrågor kopplat till lantbruket, och ansvara för att ordna seminarier och olika träffar för att sprida kunskap inom området.

Kristian Petersson arbetar idag som sakkunnig inom energi och hållbarhetsfrågor på LRF Östergötlands regionkontor. Sedan 1 mars har han även rollen som ledare för innovationsblocket Klimatsmart energi i Agtech 2030.

– Energi är ett hett område och det känns stimulerande att få arbeta med innovationer just där, säger Kristian om sin nya roll.

Som innovationsblockledare kommer Kristian att omvärldsbevaka, samla nya och gamla samarbetspartners i olika workshops för att lösa problem samt ta till ny forskning som kan lösa olika energiproblem ute på gårdsnivå och i samhället.

– Jag ser fram emot att skapa nya smidiga innovationsprocesser tillsammans med nya och gamla samarbetspartners. Genom att blanda olika kompetens skapar vi nya perspektiv på problem och därmed kan se dem med nya ögon som leder till lösningar, berättar han.

Han har arbetat med energifrågan i ca 15 år, främst inom olika projekt både regionalt och nationellt, samt inom LRF och Vreta Kluster.

– Mitt mål har varit att lyfta klimatsmarta energilösningar gentemot de gröna näringarna, så att det leder till lönsamma investeringar, säger Kristian.

Mycket av energiråvaran finns inom jord och skog och han menar att de gröna näringarna sitter på lösningen kring att producera alltmer förnybar energi i landet. Genom att skapa en inhemsk produktion av energi behöver vi inte vara beroende av omvärlden.

– Agtech 2030 bidrar också till lösningen och där kan vi tillsammans med samarbetspartners få fram en bred kunskapsbas som kan generera nya innovativa lösningar. Den organisationen har vi saknat när vi drivit energifrågor tidigare, avslutar Kristian.