Projektet från Gräsrotside till innovationsidé, syftar till att skapa plattformar och en metod för utveckling av innovationer som kommer från verkliga problem.

Steg 1

Grundidén var att aktivera personer i lantbrukets yrkesverksamma verklighet (”gräsrotsnivå”), och sedan stimulera processer utifrån deras tankar genom att idéer diskuteras och bedöms inom multidisciplinära team bestående av olika kompetenser såsom lantbrukare, forskare, företagsfrämjare och företag från andra branscher. Projektet är uppdelat i två steg (steg 1 och steg 2). I steg 1 prövades arbetsmetoden, nyckelfunktioner identifierades och innovationsidéer analyserades i de multidisciplinära teamen.

Förberedelse inför steg 2

I steg 2 är tanken att skala upp idéer till innovationsprojekt. I detta projekt genomfördes en förberedelsefas inför steg 2. I denna fas har möten genomförts för erfarenhetsutbyte med andra som arbetar med liknande processer. Ett expertnätverk har upprättats med kontaktpersoner från såväl akademi, forskningsinstitut, rådgivningsorganisationer, science park som investerar, och för fortsatt utvärdering av metoden har rekryteringsprocessen för att finna målgruppen (lantbrukare) analyserats.

Det har även skett coachning av idébärare från steg 1 vilket resulterade i tre egna innovationsprojekt, varav en projektidé är i slutfas för inlämnande av projektansökan och en idébärare har länkats ihop med experter inom sitt område. Exempel på projekt som har kommit till genom gräsrotsidén är Apollo, Self Sustainable farm, Gasanalyser i jord och Hälsoövervakning av lantbruksdjur. Sammanfattningsvis har förberedelsefasen gjort att projektet Från gräsrotside till innovationsidé är redo att skalas upp för att gå vidare till steg 2.

Samarbetspartners

Projektet drevs inom Agtech 2030 i samarbete mellan AgroÖst (särskilt Agro Sörmland) och Vreta Kluster.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden

  • Categories: Pågående, Projekt

    Demonstrator för könssortering av nylagda ägg