19 April 2024

Den 15 april bar det av till Mölndal och Göteborg för två temadagar om nationella datalaboratorier (även digitala verkstäder och systemdemonstratorer) inom olika sektorer. Det hela arrangerades av Vinnova. Konferensen syftade till att diskutera gemensamma utmaningar med data-labb, till exempel kring AI, visualisering, cybersäkerhet, framtida finansiering och nya möjliga samarbeten i branschöverskridande datahubbar. Konferensen hölls i samband med ”Kartdagarna 2024” i Göteborg och kunde ta del av deras program om AI.

Medverkande aktörer

Agtech Sweden var en av de aktörer som bjöds in till detta, då flera av Agtechs projekt handlar om just hantering av digitala data. Övriga data-labb som deltog var:

 • AI Factory /RAILWAY – The Evolution (2023-02788)
 • ASHA (Använda standardiserade hälsodata som accelerator för att stärka innovation och framtidens hälso- och sjukvård)
 • Basplattform för databearbetning och analys
 • Datalabb Resultaten i staten
 • Dela – Samverkan för utvecklad infrastruktur och avancerad digitalisering i skogen
 • Demokratiseringsdrivet skogsdatalabb
 • Genomic Medicine Sweden
 • Nationell Dataverkstad
 • Nationellt Kodatalab för innovationer baserat på avancerad digitalisering inom mjölk-& köttbranschen
 • Nationellt rymddatalabb 3.0
 • Nationellt skogsdatalabb för avancerad digitalisering
 • NOD – Nationellt lab för fiberoptiska sensordata
 • Quantum Sweden Innovation Platform – QSIP
 • Skogforsklabbet
Gruppbild på deltagarna från workshop datalabb i Göteborg

Rundvandring på den stora innovationsmiljön GoGo Health Innovation City

Vi inledde dagarna med rundvandring på den stora innovationsmiljön GoGo Health Innovation City som är under uppbyggnad i Mölndal, med AstraZeneca som central aktör. Sedan fick alla datalabben göra en pitch. Därefter gjordes stationer där varje labb fick pitcha sin verksamhet och vi fick vandra runt och diskutera möjliga samarbeten med varandra. Bland annat fick vi genom denna aktivitet uppslag till ett nytt innovationsprojekt på temat ekologisk radrensning med inspiration från teknik utvecklad för skogsbruk.

Dagen avslutades med middag. Morgonen därpå var det dags för presentationer av bland andra Visual Sweden. Vi hann sedan med en snabb visit på utställningen som arrangerades i samband med Kartdagarna. Agtech Sweden representerades av Karolina Muhrman och Per Frankelius.

 • Categories: Nyhet

  Nätverksträff: Navigera på dagens högteknologiska lantbruksmarknad

 • Categories: Evenemang

  5/6: Brand Bootcamp: Ny lagstiftning kring hållbarhetskommunikation

 • Categories: Nyhet

  Peter Borring om: Regenerativt Lantbruk