14 december

Vinnväxtinitiativet som startade 2018 med forskningsmedel från Vinnova har nu efter en omfattande utvärdering fått besked om att fortsätta till nästa etapp.

– Det känns fantastiskt att vi får möjlighet att fortsätta utveckla den innovationsplattform som vi har byggt upp. Få sektorer i världen är så viktiga som lantbruket, och där är ny teknik och nya innovativa koncept av mycket stor betydelse, säger Per Frankelius, innovationsledare i Agtech 2030.

Expansion av verksamheten

Ett övergripande mål för Agtech 2030, med Linköpings universitet som koordinator, är att utveckla en innovationsmiljö i världsklass inom jordbruksteknik. Initiativet bygger på gränsöverskridande samarbeten och idén att koppla samman lantbrukssektorn med teknikföretag och akademisk forskning. Idag har organisationen ett brett nätverk och närmare 100 samarbetspartners.

De första fem åren av Agtech 2030 har inneburit en omfattande expansion av verksamheten. Bland annat har ca 60 innovationsprojekt initierats, där flera har lett till konkreta resultat, 24 nya produkter och processer har utvecklats, 21 prototyper har tagits fram, samt två godkända patent.

– Agtech 2030 har också vunnit världens största innovationspris inom lantbruksteknik: Agritechnica Innovation Award 2022. Men det sista året har varit det mest expansiva av dem alla. Vi har framför allt byggt en ny stark organisation, säger Karolina Muhrman, organisationsledare i Agtech 2030.

Många innovationsprojekt på gång

Målsättningen för etapp två är att lyfta Agtech 2030 till ännu högre höjder genom att initiera nya innovationsprojekt, och stimulera till kunskapsutveckling och kunskapsspridning på olika sätt. Karolina Muhrman och Per Frankelius vill sätta både Linköpings universitet och Östergötland ordentligt på kartan som ett nav för utveckling av lantbruksteknik i Sverige. De vill också fortsätta att utveckla Agtech 2030:s nätverk, inte minst när det gäller lantbrukare som hela tiden söker nya lösningar.

– Vi har haft en händelserik höst där vi bland annat arrangerade en svensk paviljong på Agritechnica, väldens största mässa för lantbruksteknik. Nu laddar vi om inför nästa år då vi planerar en form av Draknästet med norska och svenska agtechbolag i samarbete med Innovasjon Norge och de båda ländernas ambassader. Vi planerar också för flera seminarier och att delta på Elmia Lantbruk hösten 2024, säger Karolina Muhrman.

Innovationsprojekt är kärnan i verksamheten och under det senaste året har fyra fokusområden upprättats inom uppkopplade sensorer, klimatsmart energi, visualisering och bildanalys samt ”teknik push & pull”.

– Hela teamet är förväntansfulla inför nästa år och nästa etapp. Det är flera nya innovationsprojekt som ligger i pipelinen för att komma i gång. Ett projekt handlar till exempel om att överföra rymdteknik till lantbruket, avslutar Per Frankelius.

Den planerade budgeten uppgår till ca 40–45 MSEK över en kommande treårsperiod (2024–2026), varav 18 MSEK kommer från Vinnova. Andra finansiärer är Region Östergötland, Linköpings universitet samt samarbetspartners.

Per Frankelius och Karolina Muhrman på Agritechnica.

Per Frankelius och Karolina Muhrman på Agritechnica 2023.