19 oktober 2022

Åhmans Traktorcentrum arrangerade en demodag på Vågerstad Gård i slutet av september. Demodagen är en årlig händelse på den östgötska landsbygden och lockar många aktiva inom lantbruksbranschen. I årets upplaga var Agtech 2030 en stolt samarbetspartner i evenemanget och presenterade unika data från projektet Framtidsteknik för bättre beslutsstöd.

Under Vågerstaddagen deltog Agtech 2030 som utställare och presenterade resultatet från ett samarbetsprojekt som har genomförts av Åhmans Traktorcentrum, Kvarneland och Linköpings universitet. Projektet, som heter Framtidsteknik för bättre beslutsstöd, syftar till att inventera, implementera, analysera och utvärdera digital teknik i lantbruket.

Vågerstaddagen bjöd på premiärvisning av unika bilder

Samarbetsprojektet har bland annat installerat och applicerat nya kombinationer av digital teknik på ett fält på Vågerstad Gård. De nya kombinationerna analyseras för att utvärdera funktionen hos olika typer av teknik och användarnyttan. I projektet analyseras en kombination av digitala verktyg – både existerande teknik och teknik som utvecklats inom ramen för projektet. Dessa verktyg är exempelvis:

  • Fasta jordfuktsensorer
  • Manuell fuktmätning på punkter i fältet
  • Spatial och temporal interpolering
  • Fordonsburen konduktivitetsmätare
  • Vidgade sensorstationer

Vidare görs en konceptstudie av mobil autonom sensorplattform samt analys av dator jämfört med människa. Den studien görs av Computer Vision Lab vid Linköpings universitet i dialog med lantbruksexpeter.

Projektet syftar också till att inventera olika typer av digitala verktyg som har lanserats i världen under det senaste decenniet som skulle kunna skapa nytta för svenska växtodlare. Ett exempel på sådan teknik är en elektromagnetisk sensor kallad Topsoil Mapper.

Under Vågerstaddagen presenterades data som har inhämtats genom Topsoil Mapper på ett av Vågerstad Gårds experimentfält under sommaren. Agtech 2030 visade också unika bilder av jordens undre lager som tagits fram med hjälp av data från sensorn i kombination med datorbearbetning gjort av företaget T-Kartor Geospatial AB. Dessutom presenterades under dagen fem väderstationer som samlar in data om både väder och markfuktighet. Dessa väderstationer placerades ut kring ett av experimentfälten i samarbete mellan Åhmans Traktorcentrum och Linköpings universitet.

400 hamburgare

Demodagen på Vågerstad Gård var en succé. Utöver en mängd fältstudier av bland annat skördetröskor, traktorer, plogar, kultivatorer och gödningsspridare, samlades cirka 500 besökare för samtal, möten och konsumtion av över 400 hamburgare i grilltältet.

Årligt arrangemang

Åhmans Traktorcentrum är ett familjeföretag inom försäljning och service av lantbruks-, entreprenad, skog och grönytemaskiner. Deras tjänster omfattar hela Östergötland och även norra delar av Småland. Åhmans Traktorcentrum är återförsäljare av bland annat produkter från John Deere, Ljungbymaskin, Kverneland, Trejon och Kramer med fler. Årligen arrangerar de den så kallade Vågerstaddagen, eller ”Vågerstad demodag”, ett evenemang där maskiner från olika leverantörer demonstreras och där lantbrukare får prova maskiner i fält.

Vill du veta mer om projektet?

Projektet Framtidsteknik för bättre beslutsstöd är ett pågående projekt genom innovationsplattformen Agtech 2030. Projektet sker i samarbete mellan Åhmans Traktorcentrum (John Deere), Kverneland och Linköpings universitet (däribland Computer Vision Laboratory och Institutionen för systemteknik, ISY). Vill du veta mer om projektet eller komma i kontakt med projektledaren? Kontakta Magnus Åhman, genom magnus.ahman@ahmanstraktor.se.