12 April 2024

I veckan fick Agtech Sweden möjlighet att beskriva problembilder, visioner och Agtech som verksamhet inför två toppolitiker.

Besök av Centerpartiets partiledare

Den 9 April möttes Karolina Muhrman och Per Frankelius från Agtech Sweden och Muharrem Demirok, partiledare i Centerpartiet. Bakgrunden var delvis det radioinslag som Sveriges Radio hade sänt med anledning av kunskapnav, jordbrukets digitalisering som håller på att etableras vid Linköpings universitet.

På plats vid Campus Valla, Linköpings universitet kretsade diskussionerna kring skogs- och jordbruksfrågor, med särskilt fokus på målkonflikter i samhällets hållbarhetsdiskussioner, dels problemet att många tenderar att driva en enskild fråga eller ett enskilt perspektiv snarare än helhetssyn. Vidare diskuterades historiens vingslag, olika eror i lantbruket och att människor idag låter sig påverkas av händelser som ägt rum för länge sedan.

Karolina och Per gav även en presentation av Agtech Sweden liksom Kunskapsnav jordbrukets digitalisering. De nämnde bland annat att ”Kunskapsnavets mål är att åstadkomma kunskapshöjning, stärkt samverkan gällande digitalisering hos relevanta aktörer och att fler jordbrukare ska se möjligheten med att använda digital utrustning. Detta i syfte att stärka konkurrenskraften för Sveriges primärproducenter.” Expertnätverket i navet presenterades liksom tankar kring styrgrupp och referensgrupp.

Muharrem Demirok., Karolina Muhrman och Per Frankelius på Linköpings universitets Campus Valla den 9 april.

Besök av Anna Maria Corazza Bildt

Den 10 April arrangerade Agtech Sweden en halvdag om lantbruk som följd av en förfrågan av EU-kandidaten Anna Maria Corazza Bildt. Platsen för mottagande av delegationen kring Corazza Bildt var Tolefors gård och vi inledde dagen i verkstan. Axel Lagerfelt berättade om gårdens historia och hur dess verksamhetsinriktning har ändrats i takt med politik och lönsamhetskalkyler. Gården har haft mjölkkor med några av de första mjölkrobotarna från DeLaval, robotar som vid den tiden fungerade si så där. De har prövat ”Bed & Breakfast”, biodiseltillverkning och en del annat som över tiden övergavs. Idag har de ekologisk äggproduktion, omfattande spannmålsodling och driver även flera innovationsprojekt.

Axel menade att det är viktigt att värna idén om ett enat Europa. Han underströk att EU och dess regelverk i regel är bra och att det är viktigt för EU att fokusera på sådant som skapar mervärden och bidrar till att alla kan känna identiteten av att vara europé. Att kunna ringa billigt inom hela EU är ett positivt exempel, enligt Axel, men han var även orolig över att EU-regler övertolkas eller ”kryddas” av svenska myndigheter. Vad gäller protesterna i Europa ( som Anna Maria frågade om) menade han att lantbrukare i grunden är oroliga över sin lönsamhet när både dieselpriser och räntor ökar. Generellt anser han att EU, och Sveriges tolkning av EU-regler, varit märkliga. De har tvingat lantbrukare att fokusera på en massa annat än produktion av mat. Exempelvis berättade han om hur det var när han tvingades anlita kommunens parkförvaltning för att handklippa gräs på åkerholmar då det var ett krav för att erhålla ersättningar.

Presentation av Agtech Sweden och kunskapsnav

Efter Axels genomgång var det dags för Karolina Muhrman och Per Frankelius att presentera såväl Agtech Sweden som nya kunskapsnavet för digitalisering i lantbruket. De inledde med en diskussion om olika utmaningar som finns inom lantbruket, exempelvis torka, extremväder och ökat regelkrångel. För att lösa upp målkonflikter i hållbarhetsdiskussionen, menade dem, krävs innovation och det görs bäst genom samarbetsbaserade projekt. Flera exempel från Agtech Swedens verksamhet presenterades. Vidare presenterades det nya kunskapsnavet för digitalisering. Dagen avslutades med lite rundvandring på gården och studier av en mäktig traktor just nu utrustad med ogräsharv.

Besök av Anna Maria Corazza Bildt hos Axel Lagerfelt på Tolefors Gård.

OBS! Agtech Sweden är förstås en opolitisk organisation men då teknik ofta kan och bör kopplas samman med poltik anser vi det är viktigt att ha dialoger med politiker inom olika partier och inriktningar. Vi välkomnar alla partier att kontakta oss för att vi ska få möjlighet att presentera lantbrukets viktiga roll i det moderna samhället. 

  • Categories: Nyhet

    Nätverksträff: Navigera på dagens högteknologiska lantbruksmarknad

  • Categories: Evenemang

    5/6: Brand Bootcamp: Ny lagstiftning kring hållbarhetskommunikation

  • Categories: Nyhet

    Peter Borring om: Regenerativt Lantbruk