Syftet med detta projekt var tudelat. För det första skulle det generera en metodik och en infrastruktur för ”dockning” mellan teknik och lantbrukets behov. För det andra skulle projektet generera konkret teknikutveckling, teknikanpassning och teknikanvändning som medför att principiellt nya teknikkoncept vinner insteg i lantbruket alternativt kan demonstreras för att förbereda och stimulera ett insteg i lantbruket.

Lantbrukare fick definiera olösta problem

Projektet tog avstamp i två ansatser, nämligen ”technology push” och ”demand pull”. Inom ramen för ansatsen ”technology push” var målet att hitta (minst) ett teknikbolag som har ”teknik som söker sin användning och potentiella nytta”. Då detta bolag identifierats var planen att nya utvecklingsprojekt skulle designas med dem.

Den andra ansatsen, ”demand pull” handlade om att testa och vidareutveckla metoder inspirerade av IoT World. Tanken var att användare i form av lantbrukare får definiera olösta problem vars lösningar är angelägna, men utan att man vet lösningen från början. Utifrån denna utgångspunkt gjordes insatser för att (med hjälp av den kunskap en teknikpark har) identifiera teknik som löser problemet på ett kostnadsmässigt och på andra sätt relevant sätt. Ett resultat av projektet var dialog med Ericsson om möjligheten att använda lokala 5G-nät som infrastruktur för vissa ändamål inom lantbrukssektorn.

Samarbetspartners

Projektet skedde inom Agtech 2030 och var ett samarbete mellan Linköping Science Park, Linköpings universitet och Vreta Kluster.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Prototyplyftet

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden