Användare av avancerade jordbruksmaskiner önskar förenkla sätt att få information om – och helhetsbild över – maskinen på distans.

Utvecklade en prototyp

Detta för att slippa behöva ta kontakt med en expert från maskinföretaget, som då behöver resa till maskinen med den tid och de kostnader som detta kan innebära för både användare och maskintillverkare. Vid digital hjälp på distans finns önskemålet att det kan ske oavsett vilket gränssnitt som önskas, exempelvis internet, Android eller Ios. Information kan vara en digital manual, bilder och filmer. Information kan också vara aktuell status eller felmeddelande. Exempelvis tomma utsädestankar, något fel uppstått, service behövs göras eller finns svårigheter att optimera angivelser för geografisk position.

Användare önskar också i vissa fall antingen på egen hand göra felsökning direkt på plats, eller vid behov komma i kontakt med support via länk för att till exempel ställa in maskinen rätt. För maskintillverkaren finns möjligheten att samla in information om hur maskinerna används, och att enklare få ut information till användarna – distribuera videofilmer, bilder och manualer. Tillverkaren får också möjlighet att införa nya funktioner, hålla maskinerna uppdaterade och säkra. Tillverkaren har fördel av att lätt kunna se vilka reservdelar som behövs beställas till en kund, snabbt lokalisera och förbereda för en service och reparation. I detta projekt utvecklades en prototyp för teknikhjälp på distans.

Samarbetspartners

Projektet ingick i Agtech 2030 och var ett samarbete mellan A-Electronix, Tolek och Gothia Redskap. Även Tolefors Gård och Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) vid Linköpings universitet medverkade.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden

  • Categories: Pågående, Projekt

    Demonstrator för könssortering av nylagda ägg