Agtech 2030 tog initiativet till ett samarbete med Sustainimal vid SLU i Uppsala, och SLU Alnarp. Projektet handlar om att göra en analys av teknikens frontlinje inom lantbruksdjur och foderproduktion.

Teknikbevakning vid EuroTier

Idén var att sända ut observatörer – studenter och forskare – för att göra en teknikbevakning (och analys) samt att de sedan avrapporterade genom texter, foton och ett seminarium. Tanken var att observatörerna skulle ha sin bakgrund i olika ”världar”, dvs. ha olika utbildnings- och erfarenhetsbakgrund, t.ex. Lantmästarprogrammet, Veterinärprogrammet, Agronomprogrammet vid SLU alternativt ett av teknikprogrammen eller ekonomiprogrammet vid Linköpings universitet. Projektet startades och analys gjordes av EuroTier hösten 2022. Nu pågår sammanställning och förberedelse för ett idéseminarium i Alnarp med inbjudna gäster.  

Samarbete mellan studenter och forskare

Projektet sker inom ramen för Agtech 2030 men också inom ramen för SLU och EuroTier och sker i samarbete mellan studenter och forskare vid Linköpings universitet, SLU och RISE.  

  • Categories: Nyhet

    Agtech och AgroÖst på Brunnby Lantbruksdagar

  • Categories: Nyhet

    Bonadagen

  • Categories: Nyhet

    Almedalsveckan 2024