För dig som är intresserad av att lära dig mer om möjligheterna med svensktillverkat handelsgödsel och önskar fördjupa din förståelse för den nuvarande och framtida situationen på den svenska marknaden.

Varför ska jag delta?

Få en överblick av nuläget: Vi presenterar nuläge och den senaste utvecklingen inom produktionen av svenskt handelsgödsel.
Träffa producenter: Du får en unik chans att samtala direkt med svenska gödselproducenter om hur handel och användande av svenskt handelsgödsel kan effektiviseras och anpassas efter primärproducenternas behov.

Dagen är indelad i två olika sessioner. Under förmiddagen riktar vi oss till målgruppen bestående av politiker och tjänstemän, och under eftermiddagen övergår vi till en session som fokuserar på primärproducenter.

1. För politiker och tjänstemän (Tid: 09.30 – 12)
• Diskutera ökad användning av inhemskt handelsgödsel för hållbarhet och försörjningsberedskap.
• Överblick av nuläget inom svenskt handelsgödsel och diskussioner med producenter.

2. För primärproducenter (Tid: 13 – 15.30)
• Fördjupa kunskap om svensktillverkat handelsgödsel och dess marknad.
• Möjlighet att träffa producenter och diskutera effektivisering och anpassning efter behov.

För er som önskar stanna hela dagen erbjuds möjligheten att köpa lunch på egen bekostnad i restaurangen intill, Restaurang Svalen.

Anmäl dig här!