I dagsläget baseras svensksålda kosttillskott på främst importerat protein, samtidigt som ingredienserna till kosttillskotten skulle kunna produceras i Sverige. Utländskt protein har oklar bakgrund vad gäller råvaror och produktion.

Etiskt producerat kosttillskott

För att skapa ett etiskt producerat kosttillskott med full spårbarhet var tanken i detta projekt att utgå ifrån svenskodlade ärter som förädlas i en svensk produktionsanläggning. Vid odling av svenska ärter kan även ett minimum av bekämpningsmedel användas eftersom vi här i Sverige tack vare kallare klimat har ett mindre problem med insekter. Proteinråvaran skulle förutom den etiska profilen även ha en neutral smak för att slippa inblandning av döljande smakämnen. Den skulle också ha en konsistens som går att använda i olika typer av kosttillskott för främst träning men även för användning som kostersättning och komplement inom räddningstjänst (ont om tid, behov av mattillskott som inte är skrymmande) och äldreomsorg (svårt få i sig tillräckligt med energi och protein).

För att uppfylla de tänkta ändamålen krävs också, enligt projektets problemanalys, även olika typer av förpackningsmodeller, med olika storlek samt med olika krav på hållbarhet. Projektet, som alltjämt pågår, har redan resulterat i framtagning av olika typer av protein-koncentrat, analys av egenskaper samt test av förpackningar.

Samarbetspartners

Projektet skedde inom ramen för Agtech 2030 och i samarbete mellan True Performance AB, Gropro AB och Lovang Lantbrukskonsult AB. Projektet inkluderade också samarbete med Adapted Medical Solutions AB, Globe Marketing, Lund universitet och Protein Import AB.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden

  • Categories: Pågående, Projekt

    Demonstrator för könssortering av nylagda ägg