Vid besprutning av grödor vill man ha så små droppar som möjligt och så exakt placering av dessa som möjligt. Små droppar är viktigt för optimal täckning. Problemet med små droppar är att de kan driva i väg med vinden och orsaka skada i exempelvis vattendrag eller närbelägna känsliga grödor.

Teknik från seglingsbranschen
Sprutsensor Yacht Devise PXL-1920

I projektet hämtades inspiration från tävlingssegling och även teknik från seglingsbranschen kom att integreras i de lösningar som utvecklades i projektet.

Innovativ idé från lantbrukare

För att minska denna risk vill man säkra spruttillfället med så många variabler som möjligt. Vind, avstånd till objekt samt temperatur och dos är de faktorer man i normala fall mäter innan spruttillfället. Grundidén i projektet är att det genom att i stället mäta dessa i realtid och visualisera detta för föraren får ett säkrare och mer precist spruttillfälle. Bakgrunden var en idé från lantbrukaren Axel Lagerfelt på Tolefors gård som vann första pris i tävlingen Tekikutmaningen som arrangeras av tidningen Land Lantbruk Väderstad, Lantmännen Maskin och Kramp.

Projektet handlade om att utveckla ett koncept innehållande sensorer som i realtid mäter vind, tryck och avstånd till grödan. I utvecklingsprocessen hämtades inspiration från tävlingssegling där realtidskontroll av flera väderparametrar och andra parametrar processas av datorer i realtid för optimering av beslutsstöd och precision. Exempelvis landade projektet i valet av en gateway benämnd Yacht Devices gateway som är utvecklad för just tävlingssegling. Projektet ledde också till ett underlag till EIP-ansökan och den processen pågår just nu.

Samarbetspartners

Projektet som drivits inom ramen för Agtech 2030 har skett i samarbete mellan Tolefors Gård, A-Electronix AB, Kårstad, Lovang Lantbrukskonsult samt Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) vid Linköpings Universitet.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Prototyplyftet

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden