Projektet ”Smart Agtech” handlade om att öka samverkan mellan innovationsmiljöer på båda sidor av Vättern, nämligen mellan SmartAgri och Agtech 2030.

Illustration över organisationer inom Smart Agtech

Genom samarbete i projektet Smart Agtech har de båda miljöerna SmartAgri och Agtech 2030 stärkt sin kapacitet att bidra till lantbrukets teknikutveckling.

Verktygslåda för affärsutveckling

Projektparterna skapade tillsammans värdeskapande mötesplatser, spred kunskap om teknik i lantbruket och utvecklade kapaciteten att stödja teknikutveckling. Projektet inkluderade flera delprojekt. I dessa gavs stöd till drygt 10 företag och attraherades över 9 miljoner kronor i offentliga medel till deras innovationsutveckling. Centralt i projektet har varit att utbyta metodkompetens för att stimulera förnyelse och innovation bland agtechföretag.

I satsningen ingick att skapa en gemensam verktygslåda för affärsutveckling och applicera dessa verktyg på konkreta företag. Vid sidan av detta arrangerades nätverkande och kunskapsspridning genom aktiviteter såsom konferenser, mässor och fältdagar. I projektet mobiliserades också en ansökan om European Digital Innovaiton Hub (EDIH).

Samarbetspartners

Projektet skedde inom ramen för Agtech 2030 men också inom ramen för andra samarbetspartners. Samarbetet skedde mellan Linköping Science Park, Science Park Skövde, RISE, Vreta Kluster, AgroÖst, Agroväst och Linköpings universitet. Projektet delfinansierades av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Västra Götalandsregionen och Linköpings universitet.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden

  • Categories: Pågående, Projekt

    Demonstrator för könssortering av nylagda ägg