Precisionsjordbruket kan öka skördar, förbättra ekonomin samt gynna såväl klimatet som den biologiska mångfalden. Skördemätning är en central aspekt av precisionsjordbruket.

Grön tröska som arbetar på fältet
Kopia_Tröska_Linköoing_DSC8644-1980 (kopia)

Att analysera skörden är en nyckelfaktor i lantbruket.

Sammanställning av kunskap

Detta projekt handlar om att sammanställa kunskap om skördemätning och om att utveckla ett nytt koncept. Projektet pågår. Här är några nedslag:

Amerikansk historieskrivning brukar tillge Yield Monitor äran att ha varit pionjären. Den första produkten för att löpande mäta skördeutbytet vid tröskning skulle enligt dessa källor vara ”Yield Monitor 2000”, som efter flera prototyper lanserades 1992 i USA. Men redan år 1980 monterade Jeff Claydon en skördemätare i sin tröska av märket Claas Dominator 80 på sin gård Gaines Hall i Suffolk, i Storbritannien.

Claydon Yield-o-Meter Ltd skapades och 1982 lanserades produkten Yield-o-Meter på marknaden. Först 1989 gjordes världens troligen första försök att koppla samman skördemätning med GPS. Utrustningen (en Yield-o-Meter) samt en GPS-mottagare monterades på en tröska av märket Deutz och det skedde i Osterhof i Tyskland.

Medan skördemätning traditionellt handlat om att mäta mängden skörd finns nya rön som gör att man kan mäta kvalitetsvariabler såsom proteinhalt. Next Instruments i Australien började erbjuda tekniken 2013 genom produkten CropScan. Vidare är spillet från tröskan intressant då det också är en del av skörden även om det inte tas om hand. Världens troligen första elektroniska spillindikator överlämnades troligen till den statsägda trösktillverkaren ”Fortschritt Landmaschinen” 1967.

I projektet utvecklas nu ett nytt koncept för skördemätning som dels bygger på existerande teknik, dels adderar nya infallsvinklar.

Samarbetspartners

Projektet sker inom ramen för Agtech 2030 och i samarbete mellan A-Electronix, Tolek och Lovang lantbrukskonsult. Men i projektet ingår även personer från Linköpings universitet, Saab Dynamics och Elvestad gård.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Prototyplyftet

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden