Våren 2021 drabbades USA av omfattande cyberattacker mot livsmedelsföretag och troligen har vi mer sådant att vänta – även i vårt land.

Erfarenhet från andra branscher

Nästa steg var en seminarieserie om 5 tillfällen som engagerade 50 bolag. Föreläsare var personer från Säpo, Sectra, Linköpings universitet, Sylog, Knowit, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Väderstad, Nixu, Cygate (Telia), Advokatfirman Delphi, IT säkerhetspodden, Teknikföretagen, Agronod, Blackert lantbruk och Lantmännen. Nyttan med projektet är att det minskar riskerna för störningar i lantbruket tack vare ökad medvetenhet, men också att leverantörer till lantbruket kan inspireras till att erbjuda säkrare lantbruksteknik. Då lantbruket är samhällskritiskt – då det handlar om mat- och energiproduktion, innebär projektet också ökad trygghet på samhällsnivån.

Seminarieserie engagerade många bolag

Nästa steg var en seminarieserie om 5 tillfällen som engagerade 50 bolag. Föreläsare var personer från Säpo, Sectra, Linköpings universitet, Sylog, Knowit, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Väderstad, Nixu, Cygate (Telia), Advokatfirman Delphi, IT säkerhetspodden, Teknikföretagen, Agronod, Blackert lantbruk och Lantmännen. Nyttan med projektet är att det minskar riskerna för störningar i lantbruket tack vare ökad medvetenhet, men också att leverantörer till lantbruket kan inspireras till att erbjuda säkrare lantbruksteknik. Då lantbruket är samhällskritiskt – då det handlar om mat- och energiproduktion, innebär projektet också ökad trygghet på samhällsnivån.

Samarbetspartners

Projektet drevs inom Agtech 2030 och var ett samarbete mellan Linköping Science Park och Linköpings universitet. Flera företag och organisationer medverkade.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Prototyplyftet

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden