Det vore gynnsamt för jordbruket om man kunde bredda användningsområdet för lantbrukets produkter och öka förädlingsvärdet.

Framtidens lantbruksprodukter har nya förädlingsvärden. Bilden visar havreolja.

Frågor i projektet

Projektet har handlat om att förbereda en innovationsprocess för att utifrån den internationella marknadens behov skapa nya produkter som möter behovet. Frågor i projektet formulerades så här:

 • Vilka användningsområden finns för olika spannmålsbaserade produkter?
 • Vilka är de mest intressanta potentiella köparna?
 • Vad efterfrågar de egentligen?
 • Vilka möjligheter finns för Sverige att möta efterfrågan genom ny teknik?
 • Hur går vi smartast från potentiell affärsmöjlighet till verklig affär och får med oss hela förädlingskedjan?

Det centrala i projektet har varit analys av företag runtom i världen som arbetar med förädling av spannmål, exempelvis vetestärkelse. Inom ramen för projektet har också gjorts en del analyser av hur man i jordbruket skulle kunna medverka till bättre produkter. Exempelvis kan ju tidpunkt för skörd eller lagring och torkning påverka kvaliteten hos vete eller havre. Projektet pågår till sommaren 2023.

Samarbetspartners

Projektet sker inom ramen för Agtech 2030 och är ett samarbete mellan Lantmännen och Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) vid Linköpings universitet.

 • Categories: Pågående, Projekt

  Prototyplyftet

 • Categories: Pågående, Projekt

  Infrastruktur för testbäddar

 • Categories: Pågående, Projekt

  Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden