3 Maj 2024

Tisdag den 30 april, installerade Carlos Vidal, Innovationsblockledare för uppkopplade sensorer – fem jordfuktighetssensornoder spridda runt fältet och vädersensorer på sidan av fältet. Alla sensorer sänder mätningarna i realtid med olika tidsintervall. Gården han befann sig på ligger i Vågerstad och ägaren är en av våra samarbetspartners: Åhman Traktorcentrum.

Sensorer för markfuktighet

De mäter volymetrisk vattenhalt.
Var och en av de 5 noderna har två prover: ett på 10 cm djup under marken och ett på 30 cm djup. På så sätt kan vi se skillnaden i fuktighet på olika djup.
Du kan hitta positionerna för markfuktighetssensorerna i fält, om det behövs. Våra sensorer är de som har beskrivningen ”SM1-5”.

Dessa sensorer sänder en ny mätning var 4:e timme, se karta här.

Vädersensorer

Luftsensor:  Mäter luftens relativa fuktighet, tryck och temperatur.
Regn- och vindsensor: Mäter vindhastighet, vindriktning och regn.
De skickar nya mätningar var 30:e minut.

Kontakt

  • Categories: Nyhet

    Nätverksträff: Navigera på dagens högteknologiska lantbruksmarknad

  • Categories: Evenemang

    5/6: Brand Bootcamp: Ny lagstiftning kring hållbarhetskommunikation

  • Categories: Nyhet

    Peter Borring om: Regenerativt Lantbruk