Projektets syfte var att öka kunskapen om och intresset för stål och särskilt höghållfasta stål och slitstål av hög kvalitet – samt innovativa stålkonstruktioner – i lantbruksbranschen.

9 personer i soffor i studion under ett webbinarium.
SSAB i studion 17 januari 2023 IMG_3681-1920

I studion under andra seminariet 17 januari 2023.

Två seminarium

Projektidén var att driva en kollektiv idé- och kunskapsprocess på temat stålrelaterade konceptlösningar med sikte på behoven i framtidens lantbruk. I projektet bedrevs kollektiva idéprocesser av tre slag:

 1.  Interna möten
 2. Analyser under mässan Elmia Lantbruk
 3. Idéseminarium på Väderstad
 4. Idégenererande och kunskapsförmedlande seminarier

Elmia var en fin möjlighet att analysera många lantbruksmaskiner vid ett och samma tillfälle den mässan ägde rum 19-21 oktober 2022. Där besökte projektets delegation företag som DeLaval, Kverneland, Ålö, Väderstad, John Deere och Ydre-Grinden.

Två seminarier genomfördes, ett internationellt och ett nationellt. Det internationella (16 december 2022) hade rubriken “Steel and agriculture: Cases and visions” och riktade sig främst till stålexperter och inköpare av stål i lantbruksmaskinföretag. Det nationella hade rubriken ”Hur kan nya stålkoncept skapa värde i lantbruket?” och riktade sig till lantbrukare. Inför seminarierna kartlades goda exempel på stålkonstruktioner och ståltillämpningar i lantbruket. Exempel på fråga som belystes var hur nya stål och stålkonstruktioner skulle kunna minska vikten, och därmed markpackningen, med goda effekter på både bördighet och klimat som följd.

Ett annat exempel var hur korrosionshärdiga stål skulle kunna skapa värde genom ny design av till exempel gödselhanteringssystem och andra korrosiva sammanhang. Arbetsmiljö var också ett viktigt perspektiv. Genom höghållfast stål (Docol 800) kunde Nilssons Plåtindustri skapa foderhäckar som normalt vägde 200 kg till en vikt av bara 60 kg.

Under det nationella seminariet deltog två erfarna lantbrukare: Elisabeth Svensk på gården Grindtorp Valla Boställe samt Arvid Lindgren på Tullgarns kungsgård – båda i Sörmland.

Samarbetspartners

Projektet drevs inom Agtech 2030 i samarbete mellan SSAB, Företagsekonomiska avdelningen vid Linköpings universitet och AgroÖst/Agro Sörmland.

 • Categories: Pågående, Projekt

  Prototyplyftet

 • Categories: Pågående, Projekt

  Infrastruktur för testbäddar

 • Categories: Pågående, Projekt

  Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden