8 maj

Oscar Spaak är ny innovationsblockledare inom teknik för Agtech 2030. Som senior processledare på Linköping Science Park och med lång erfarenhet inom innovation och teknik, ska han nu bidra till att få hela lantbruket med i digitaliseringen.

Sedan i april är Oscar Spaak ledare för innovationsblocket Teknikresurser för lantbruk i Agtech 2030. Hans uppdrag innebär i stort att skapa en brygga mellan tekniken som finns i Teknikparken och lantbruket. Det kan vara allt från små sensorer till avancerade AI-modeller för självkörande fordon.

– Jag kommer fokusera på att skapa nya innovationsprojekt och mitt mål är att under året engagera över 50 bolag från våra teknikparker, och att de i sin tur engagerar sig i flera av våra Agtech 2030-projekt, säger Oscar.

Han ser fram emot att få lära sig mer om utmaningarna och möjligheterna som finns i ladorna, ute på fälten och under jorden. För att skapa nya möjligheter vill han få fler personer att mötas som till vardags inte har kontakt.

– Det känns riktigt spännande att bli innovationsblockledare för Teknikresurser för lantbruk i Agtech 2030. Det finns otroligt mycket teknik inom lantbruket och bland våra techbolag, och jag kan redan se många möjliga synergier, säger Oscar om sitt uppdrag.

Idag jobbar Oscar som senior processledare på Linköping Science Park, en av Agtech 2030:s många samarbetspartners. Med en bakgrund främst inom innovation och teknik, och i över 12 år har arbetat med idéutveckling, tekniska innovationer och team för att skapa en tydlighet i vad som kan göras i nästa steg för att lyckas, är han van att tackla utmaningar.

– Många innovationsprojekt kämpar med att få ut så stor nytta som möjligt. Här håller jag på att sätta mig in i hur lantbruket och dess processer och strukturer ser ut för att hitta bra vägar framåt. Lantbruket är lite speciellt där nyttan ofta är enkel att se och räkna fram, men hur man kommer dit och vem som levererar är betydligt mer komplext, berättar han.

Det kan inte undgå någon att digitaliseringen går snabbt och idag är en mindre del av lantbruket otroligt långt fram i digitaliseringen, samtidigt som många ännu inte kommit i gång. Agtech 2030 har en viktig roll i att få hela lantbruket med i digitaliseringen.

– Här ser jag att Agtech 2030 bidrar med resultat som även gynnar dem som kanske inte har den senaste traktorn eller den mest avancerade mjölkningsmaskinen. Där kan även mina kunskaper i tekniköverföring stötta. Vidare ser jag att hela initiativet lyfter spetsen och den absoluta framkanten av vad tekniken kan bidra med till lantbruket, avslutar Oscar.

Agtech 2030 är ett svenskt initiativ för att utveckla en innovationsmiljö i världsklass inom jordbruksteknik där sensorer, artificiell intelligens, mekanik och affärsutveckling är några fokusområden. Huvudfinansiär är den svenska innovationsmyndigheten Vinnova och initiativet koordineras av Linköpings universitet.