28 november

Den 22 november deltog Agtech 2030s Innovationsledare, Per Frankelius, i en paneldebatt på en norsk konferens.  

Innovation Norge, Norska jordbrukssamvirket och Norges forskningsråd arrangerade den 22 november en konferens under namnet ”AgTech 2022: Från jorden till rymden och tillbaka igen”. Konferensen tog plats i Lysaker i Norge och samlade teknologer, lantbrukare, forskare och livsmedelsindustrin. Syftet var att skapa en arena där intresserade kunde få kunskap om och diskutera tekniska lösningar för ett framåtblickande och hållbart norskt lantbruk. I dessa möten lades också förutsättningarna för att få i gång samarbeten mellan nationella gränser. På programmet fanns talare från bland annat Norsk Institutt for Bioøkonomi, SLU, Kverneland och Diri 

Två fokusområden

Första sektionen av konferensen handlade om det datadrivna lantbruket. Här lyftes frågor som livsmedelssäkerhet i ett globalt perspektiv, cyberattacker, sensordesign och jordbruksdata. Under dagens andra sektion fokuserades det på jordhälsa, en viktig fråga inom dagens lantbruk. Här pratades det om vikten av mikroliv i jorden och om markpackningens påverkan.  

Paneldebatt om datadrivet lantbruk och jordhälsa

Agtech 2030s Innovationsledare, Per Frenkelius, var på plats i Lysaker för konferensen. Inte bara för att lyssna till de intressanta och aktuella föredragen, utan även för att delta i paneldebatten. Kamran Shalchian-Tabrizi, professor vid Universiteter i Oslo, André Skoog Bondevik, CEO vid Agdir och Ole Kristian Sivertsen CEO vid Desert Control var också deltagare vid den intressanta paneldebatten.  

Debatten behandlade konferensens båda fokusområden där Per Frankelius påtalade vikten av att lantbrukare måste ha råd att investera i jordens biologi, att exempelvis kunna investera i direktsåmaskiner. Vidare lyfte han också markpackning, ett ämnet Agtech 2030 länge varit investerad i. Här lyfte Per markpackning som ett av de stora problemen i det moderna lantbruket och presenterade lättare maskiner som inkluderar robotar som en nyckellösning.  

Christian Schøyen, CEO, MIMIRO föreläser

4_Christian Schøyen, CEO, MIMIRO IMG_5512.jpg

Christian Schøyen, CEO, MIMIRO föreläser

Foton av Per Frankelius