19 december 2022

Agtech 2030 och norska NCE Heidner Biocluster tecknade samarbetsavtal på den norska ambassaden i Stockholm.

Tidigare i december besökte representanter för Agtech 2030 Norges ambassad i Stockholm för att delta på seminariet ”Den datadrivna gården”. Seminariet som arrangerades av ambassaden och Innovasjon Norge, var en uppföljning av det norska kronprinsparbesöket i Sverige tidigare i år.

På plats från Agtech 2030 var Karolina Muhrman, Organisationsledare, och Per Frankelius, Innovationsledare.

Norge och Sverige – starkare tillsammans

Som en del av seminarieprogrammet signerade Agtech 2030 och norska NCE Heidner Biocluster ett samarbetsavtal. Detta efter en presentation av Jonas Brändström, direktör vid Vinnova, och Per Niederbach, direktör för Export and Invest in Division vid Innovasjon Norge. Avtalet syftar till att nå konkreta samarbetsprojekt över gränserna inom området agtech. Efter signeringen fick representanter från NCE Heidner Biocluster, RISE och Agtech 2030 hålla föredrag samt samtala om vägen framåt med samarbetet.

– Det känns fantastiskt att kunna skriva avsiktsförklaringar med verksamheter och personer i vårt grannland. Jag brukar ha fokus på teknik men ju mer jag arbetat i samarbetet med Norge, desto mer glider mitt fokus från teknik till människorna som driver teknikutvecklingen. NCE Heidner Biocluster är en intressant verksamhet och jag har fått äran att lära känna Kristiane Haug Berg och hennes medarbetare under våra ca tre år av samarbete. Men vad är då nästa steg? Vi arbetar med en informationsstrategi för att öka medvetenheten om norska bedrifter (företag på norska) hos svenska lantbrukare och företag. På motsvarande sätt ska vi se till att fler och fler i Norge får kännedom om svenska företag, säger Per Frankelius.

Klara Båt vid RISE, Kristiane Haug Berg vid NCE Heidner Biocluster och Per Frankelius vid Agtech 2030. De står med Letter of Intent i händerna efter signering.

Klara Båt RISE Kristiane Haug Berg NCE Heidner Biocluster Per Frankelius IMG_3441-1920

Klara Båt vid RISE, Kristiane Haug Berg vid NCE Heidner Biocluster och Per Frankelius vid Agtech 2030 efter signering av samarbetsavtal för ett starkare samarbete mellan Norge och Sverige