21 maj 2024

På nätverksträffen “Navigera på dagens högteknologiska lantbruksmarknad” samlades representanter från techbolag tillsammans med forskare för att inspireras till att arbeta inom lantbruket. Fokus låg på hur tekniska lösningar kan bidra till ett mer hållbart och effektivt lantbruk samt öppna nya affärsmöjligheter. Träffen anordnades av Agtech Sweden i samarbete med Linköping Science Park och Visual Sweden.

Vi behöver ha mat på bordet

”Anledningen att vi behöver arbeta med innovation och ny teknik inom lantbruket är väldigt enkel – mat på bordet. För att säkerställa framtidens matförsörjning klarar vi oss inte utan nya lösningar.” Inledde Maja Meurling, innovationsblockledare inom Agtech Sweden, tillsammans med kollegan Oscar Spaak presenterade hon Agtech Swedens verksamhet och det stöd som erbjuds företagare, lantbrukare och forskare inom plattformen.

Företagen Hyggligt och SICK

Inbjudna för att inspirera deltagarna var företagen Hyggligt och SICK. Från Hyggligt deltog VDn Edith Heppich, som delade företagets vision om att göra hyggesfritt skogsbruk till ett ekonomiskt lönsamt alternativ för svenska skogsägare. Genom att använda avancerad mjukvara, laserdata från drönare och maskininlärningsmodeller optimerar Hyggligt trävalen för avverkning och skapar digitala tvillingar av skogen. Edith betonade hur denna metod minskar koldioxidutsläpp och bevarar biologisk mångfald, samtidigt som den blir alltmer ekonomiskt lönsam.

”Vi på Hyggligt ser att den här typen av skogsbruk är framtiden och jag tycker mig också se ett tydligt skifte i hur skogsägare ser på hyggesfritt skogsbruk,” säger Edith Heppich och tillägger att hon även skulle vilja se fler unga teknikföretag inom skogsbruket.

Joakim Delbom, VD för SICK i Linköping, och Tomas Hallin, International Key Account Manager för SICK, presenterade företagets omfattande erfarenhet inom sensorutveckling och bildbehandling. De demonstrerade hur SICKs sensorer används inom lantbruk för att förbättra precisionslantbruk och hur deras robusta testsystem i autentiska miljöer bidrar till utvecklingen av nya tekniska lösningar.

”När man arbetar med sensorer i lantbruket finns det många yttre faktorer att ta hänsyn till, såsom starkt ljus, regn, djurliv men framförallt smuts och dimma. För att säkerställa att våra produkter faktiskt håller för dessa, har vi flertalet testplatser där vi kan testa alla våra sensorer i autentisk miljö,” berättar Tomas Hallin.

”Det är viktigt för oss att ligga i framkant och lösa relevanta problem. Alla typer av samarbeten med forskningsvärlden och liknande är vi intresserade av, för att kunna vara med med våra produkter och lösningar och säkerställa att vi är relevanta,” avslutar Joakim Delbom.

Nätverksträffen belyste inte bara behovet av innovation och ny teknik inom lantbruket utan också de många möjligheterna för företagare, forskare och lantbrukare att samverka och utveckla lösningar.

”Genom att sammanföra olika aktörer på det här sättet vill vi skapa utrymme att dela idéer och inspirera varandra. Samarbete mellan teknikföretag och lantbrukare är avgörande för att säkerställa en hållbar utveckling och möta de utmaningar som framtidens lantbruk står inför, och där är Agtech Sweden en viktig pusselbit,”   kommenterar Oscar Spaak, innovationsblocksledare för AI på Agtech Sweden.

Missade du eventet? Ingen fara, inspelningen finns här: Navigera på dagens högteknologiska lantbruksmarknad

  • Categories: Nyhet

    Rapport: Frekvensanalys av vibrationsmätningar med accelerometer

  • Categories: Evenemang

    26/6-27/6: Borgebyfältdagar 2024

  • Categories: Nyhet

    Studiebesök på Vreta utbildningscentrum