25 juni 2024
Text från Växjö Linnaeus Science Park

Ta chansen att träffa nyckelpersoner inom skogsindustrin, ta del av värdefulla insikter från forskningen och knyta värdefulla affärskontakter. Den här träffen fokuserar på visualisering och bildanalys.

Välkommen till den första upplagan av Digital skog som samlar aktörer från hela Sverige för att utbyta erfarenheter inom den digitala omställning som skogsbruket står inför.

Tillsammans kan vi forma en framtid där digitala innovationer spelar en central roll för ett hållbart och effektivt skogsbruk.

Årets evenemang kommer att fokusera på den centrala roll som visualisering och bildanalys spelar i dagens skogsbruk, samtidigt som det utforskar de spännande möjligheter som ligger framför oss. Huvudfokus ligger på att undersöka hur innovativa verktyg och tekniker kan användas för att fatta informerade beslut inom skogsbruket och främja en hållbar förvaltning av våra skogar.

Program

Programmet innehåller både presentationer, matchmakingmöjligheter och presentation av Linnéuniversitetets nya ForestEDGE Lab: Framtidens innovativa labbmiljö för forskning- och utbildning med fokus på skogliga tillämpningar. Under dagarna kommer ni få lyssna till talare från bland annat: Nationellt Skogsdatalabb, Skogsstyrelsen, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) RISE, Sveaskog, Södra Skogsägarna och Mistra.

Start torsdag 21 september

10:00 Inspirerande föreläsningar och panelsamtal.
12:00-13:00 Lunch
13:00-16:30 Inspirerande program och föreläsningar med olika aktörer inom området,
16:30-19:00 AW mingel. Ta chansen att möta startups inom området och nätverka med ny bekanskaper

Fredag 22 september kl 9-12

08:30 Kaffe och mingel
09:00 Program, föreläsningar och panelsamtal
12:30 Lunch

Träffen riktar sig till dig:

Du som är del av ett utvecklande bolag får förmånen att nätverka med
andra bolag i branschen, knyta värdefulla kontakter och skapa samarbeten inom forskning. Dessutom får du träffa nyckelpersoner inom skogsindustrin som kan hjälpa dig att driva din affär framåt. Genom att delta får du en helhetsbild av skogsindustrins utmaningar och behov, vilket hjälper dig att anpassa din verksamhet efter branschens krav.

Arbetar du idag inom skogsindustrin? På denna träff kan du ta del av den senaste forskningen och framtidsspaningar som ser till att din organisation håller er i framkant. Dessutom har du chansen att träffa och skapa strategiska samarbeten med utvecklande bolag som sitter på den senaste tekniken och har innovativa lösningar att erbjuda.

Är du forskare finns här möjlighet för dig att hitta samarbetspartners, både inom utvecklande teknikbolag och behovsägare inom skogsindustrin.

Dessutom välkomnar vi myndigheter och offentlig verksamhet som är i behov av digitala lösningar för att främja hållbart skogsbruk.

Läs mer och anmäl dig
  • Categories: Nyhet

    Agtech och AgroÖst på Brunnby Lantbruksdagar

  • Categories: Nyhet

    Bonadagen

  • Categories: Nyhet

    Almedalsveckan 2024