Att bestämma könet på ägg i tidigt skede har länge efterfrågats i fjäderfäbranschen. Men ingen hade ännu tagit fram en kommersialiserad lösning för sortering av befruktade dag-gamla ägg. Det här projektet handlade om att försöka realisera den visionen genom att påbörja en teknisk utvecklingsprocess.

Använde gassensorer

Initiativet kom från branschorganisationen Svenska Ägg som har huvudkontor i Östergötland. Vid Linköpings universitet fanns över 30 års erfarenhet när det gäller utveckling av sensorsystem. En studie genomfördes med gaskromatografi/mass-spektrometri kring frågan om vilka gaser som emitteras ur ägg, före inkubering respektive dag 0–4.

I studien konstaterades att den relativa proportionen av ett tiotal olika kolväten som emitteras av äggen är olika beroende på kön. Det faktiska könet fastställdes med DNA-analys på embryon dag 4. De nya rönen presenterades i maj 2019. Nya studier följde där ett sensorsystem användes för att detektera de emitterade gaserna från äggen. Statistiska utvärderingsmetoder visade sig ge hög potential att bestämma kön. Dessa banbrytande framsteg presenterades under Agtech 2030:s branschråd den 20 januari 2020. 

Ett samarbete

Projektet genomfördes inom ramen för Agtech 2030 i samarbete mellan Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) vid Linköpings universitet, Svenska Ägg samt Swedfarm AB (som också tillhandahöll äggen). 

  • Categories: Pågående, Projekt

    Prototyplyftet

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden