12 April 2024

Den 11 April hade vi kickoff för projektet ”Smarta, förnyelsebara energilösningar för landsbygdsföretag” (Smarta energisystem). Projektet, som finansieras främst genom Europeiska regionalfonden (som ombesörjs av Tillväxtverket), pågår 3 år med start våren 2024 och har en budget på ca 10 miljoner kronor. Regionerna Östergötland, Örebro och Västmanland medfinansierar projektet liksom Linköpings universitet, Vreta Kluster och LRF.

Partners

Projektet genomförs i samarbete mellan Linköpings universitet, LRF, Vreta Kluster och AgroÖst. Aktiviteter sker i hela ÖMS-regionen med fokus på Örebro, Västmanland, Sörmland och Östergötland. Målgruppen är mindre företag på landsbygden som är stora förbrukare av energi eller sitter på goda möjligheter att producera förnybar energi samt teknik- och systemleverantörer.

Medverkan

Vi samlades på Linköping universitet, Campus Valla. Med under dagen var:

 • Kristian Pettersson (LRF, Vreta Kluster och Agtech Sweden)
 • Erik Erjeby (LRF)
 • Per Frankelius (Linköpings universitet, Agtech Sweden)
 • Ebba Nordqvist (Linköpings universitet, Agtech Sweden)
 • Karolina Muhrman (Linköpings universitet, Agtech Sweden)
 • Cecilia Måbäck Wahlström (Linköpings universitet, Agtech Sweden)
 • Nils Gabrielsson (AgroÖst och Agtech Sweden)
 • Magnus Börjesson (AgroÖst)
 • Johan Varenius (Agro Sörmland)
 • Eva Westergren (Agro Sörmland)
 • Marit Wirén Toll (Agro Västmanland)
 • Maria Killing (Vreta Kluster)
 • Ola Albrektsson (Agro Örebro)

Diskussionerna var många, vi diskuterade bland annat:

 •  Småskaliga vattenkraft och hur man med ny teknik kan skapa vandringsvägar för fisk för att på så sätt både värna om biologisk mångfald och behovet av fossilfri och väderberoende energi.
 • Solbruk liksom vindkraft i olika former och med eller utan batterilöningar.
 • Visioner inom vätgas och ammoniak.
 • Förutom produktion av energi diskuterades nyttjande av energi genom inomgårdsmaskiner såsom utfodringsrobotar, fältmaskiner (robotar eller eltraktorer) samt torkanläggningar, men även affärsmöjligheter såsom FCR diskuterades (frekvenshållning i elnätet).

Projektets design gicks igenom och vi berörde två polarområden som ingår i projektet, nämligen system för produktion av E-diesel samt fossilfri gödsel. Beredskap liksom möjligheten att nyttja batterier som boost när man behöver många ampere såsom vid start av elevatorer. Genom batterier kunde man eventuellt byta en 250 amperes säkring mot en 50 amperes säkring och spara stora belopp då säkringar betingar höga priser av elbolagen som har monopol på elnätet.

Vi var alla eniga om att pedagogisk beskrivning av komplexa energifrågor är en viktig del av projektet. Lättförklarliga beskrivningar av olika teman inom energi var något vi ville satsa på, där vi diskuterade dynamisk statistikvisualisering a la Lars Rosling. Även foto, film och fysiska demos kommer att bli viktigt i detta projekt. Vidare var alla ense om att tekniken nästan alltid är kopplat till juridik. Exempelvis om en stor solpark på åkermark som nyligen fick nej.

 • Categories: Nyhet

  Nätverksträff: Navigera på dagens högteknologiska lantbruksmarknad

 • Categories: Evenemang

  5/6: Brand Bootcamp: Ny lagstiftning kring hållbarhetskommunikation

 • Categories: Nyhet

  Peter Borring om: Regenerativt Lantbruk