Det är välkänt inom grisnäringen att grisproducenter förlorar intäkter för att de saknar ett smart system för analys av daglig tillväxt. Det är viktigt av många orsaker, inte minst hälsoaspekten – en frisk gris är en lönsam gris.

Digital vägning av grisar

Idag tillämpas manuell vägning som är tungt, farligt, tidskrävande och stressande för grisen. Smart Agritech Solution of Sweden AB har utvecklat en digital lösning för automatisk vägning med kamerateknik och artificiell intelligens. Företaget blev först i världen att åstadkomma en viktprecision på ±2kg. Systemet, kallat Pigxcel (varumärkesskyddat), testades under 2020 på sex gårdar i Sverige, Norge, Finland, Australien och Mexiko.

Ovanför varje grisbox monterades en kamera som genererade bilder som underlag till AI-analysen. Frågan om individmärkning kom upp då spårbarhet är mycket viktigt. Fysisk individmärkning av grisar fungerar dåligt, jämfört med andra djurslag, som får och nötboskap. Utifrån en databas med fyra miljoner bilder realiserades visionen om kamera- och AI-baserad individanalys.

Samarbetspartners

Projektet skedde i samarbete mellan Smart Agritech Solution of Sweden och Computer Vision Laboratory vid Linköpings universitet. Företaget EC Solutions i Helsingborg bidrog med bilder och tidsinsatser.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden

  • Categories: Pågående, Projekt

    Demonstrator för könssortering av nylagda ägg