5 juli 2022

Att vara lantbruksföretagare blir allt svårare. Efter flera år med ett ostabilt världsläge, snabb teknikutveckling och ett klimat under förändring ställs högre krav på företag som verkar inom primärproduktionen. Under lantbruksmässan Borgeby Fältdagar arrangerade Agtech 2030 ett seminarium om framtidens lantbruk på temat: Drömmen om det perfekta gårds-kontrollrummet.

Lantbruksmässan Borgeby Fältdagar är en av de största mötesplatserna för företagare inom lantbruket. I år arrangerades Borgeby Fältdagar den 29–30 juni och redan under mässans första dag slogs publikrekordet. 11 900 besökare samtalades vid montrar, besökte demoodlingar, tittade på maskindemonstrationer och deltog på seminarier. Ett av de många seminarierna som fanns på programmet arrangerades av Agtech 2030.

Seminarium om framtidens lantbruk

Borgeby Fältdagar Foto: Per Frankelius

Magnus Westöö, Cecilia Harvig & Per Frankelius

Framtidens lantbruk i en föränderlig och alltmer komplex värld

Lantbrukare får allt fler datasystem att ha koll på, utvärdera och följa upp. Samtidigt påverkas deras verksamhet av flera faktorer som sker i omvärlden. Exempelvis kan regnperioder i Indonesien påverka priset på vegetabiliska oljor i Sverige. För att kunna driva ett lönsamt, tryggt och långsiktigt lantbruk som dessutom bidrar till att lösa de globala utmaningar som världen står inför behövs ett verktyg som underlättar för lantbrukaren. Utmaningen grundar sig i att det inte finns ett helhetsperspektiv som samlar alla faktorer och system som både styr och påverkar lantbruksföretaget på gårdsnivå. Om utvecklingen fortsätter i samma spår, kommer lantbruksföretagare i framtiden att vara i stort behov av ett sådant verktyg.

Seminarium på Borgeby Fältdagar

I seminarietälten på lantbruksmässan var framtidens lantbruk i en föränderlig värld ett hett ämne. Agtech 2030 höll i seminariet Drömmen om det perfekta gårds-kontrollrummet under mässans första dag. På scenen talade Cecilia Harvig från Innovation Norway, Magnus Westöö från Hushållningssällskapet och Per Frankelius från Linköpings universitet och Agtech 2030. De diskuterade vilka faktorer som är viktiga att ha koll på för framtidens lantbruksföretag och hur det skulle kunna gå till.

Inför seminariet hade Cecilia och Magnus intervjuat fler lantbrukare:

  • Karola Reuterström, Stora Lövhulta
  • Niclas Malm, Klostergården
  • Rudolf Tornerhjelm, Wrams Gunnarstorp
  • Peter Borring, Södra Karleby Frälsegård
  • Jan Jönsson, Lydinge Godsförvaltning samt Ly-Ros Lantbruk
  • Sverker Pettersson
  • Niclas Albinson

Under seminariet uppmärksammades hur notiser från ett digitalt kontrollrum skulle kunna vara till hjälp. Det amerikanska företaget John Deere har redan ett system där tröskor och traktorer själva skickar notiser när en exempelvis fläktrem går varm. Data processas då genom AI i en serverhall i Tyskland, sedan skickas informationen ut till återförsäljaren som då har möjlighet att meddela kunden om vilken maskin som har problem.

Omvärldens påverkan på lantbruksföretag

Under senare tid har ett allt större krav ställts på lantbrukare. Världsläget har varit ostabilt och präglats av pandemier, krig och extremväder. Trots att världen står i kris behöver livsmedelsproduktionen pågå, minst lika effektivt. Lantbrukaren Jan Jönsson, som intervjuades inför seminariet på Borgeby Fältdagar, lyfte omvärlden som en utmaning för lantbrukare:

– Det börjar bli väldigt jobbigt nu när man ska ha koll på världsläget. Det ställer en himla massa krav på oss. Det är svårt att veta vad som är sant i nyhetsflödet och dessutom kan saker ändra sig snabbt.

Artificiell intelligens inom framtidens lantbruk

Under mässans andra dag arrangerade Hushållningssällskapet Sverige i samarbete med Lunds universitet, T-Kartor Group, Nifitech och Agtech 2030 ett seminarium på temat: Framtidens hållbara jordbruk: Träffsäker bördighet och smart AI-matematik. På scenen fanns bland annat matematikprofessor och AI-experten Karl Åström från Lunds universitet, Camilla Broms från Hushållningssällskapet, Fredrik Hansson från HS Skåne, Simon Månsson från Niftitech, Andreas Oxenstierna från T-Kartor, Alexandros Sopasakis från Matematikcentrum Lunds universitet och Per Frankelius från Linköpings universitet och Agtech 2030. Under seminariet debatterades potentialen med AI inom svenskt jordbruk från ekonomiskt samt klimat- och miljömässiga lönsamhetsperspektiv.

Helhetssynen – framtidens lantbruk

Det finns ett stort behov av ett användarvänligt och enkelt verktyg som ger en helhetssyn över gården, dess system och faktorer som påverkar lantbruksföretaget utifrån. Det finns alltså ett behov av ett perfekt gårds-kontrollrum. Inom Agtech 2030 drivs just nu ett projekt på temat. Lantbruksföretaget Rotenbergs Säteri deltar i projekt där ett kontrollrum för gården ska skapas.

Kontaktperson