27 juni 2024

Solen stod högt på himlen när Grönt veckoslut arrangerades på Naturbruksgymnasiet i Gamleby 17-18 maj. Evenemanget lockade 11 000 besökare under dagarna två. Agtech Sweden medverkade både som utställare och genom ett föredrag. Vi fick möjlighet att sprida information om vår verksamhet men inte minst inhämta information om behov och tekniska lösningar i lantbruket.

I vårt splirrans nya tält, som lyste knallblått på långt håll, presenterade vi vad Agtech Sweden gör. Vi hade också skapat ett frågequiz där man kunde vinna en godispåse om man svarade någorlunda rätt.

– Frågorna var inte så lätta men det var meningen för vi var inriktade på att medverka till lite folkbildning, säger Karolina Muhrman.

Exempel på frågor var: ”Hur många portioner mat äts på McDonalds varje dag?”, ” I Sverige finns det ungefär hälften så många mölkkor idag som det fanns för 40 år se-dan. Hur många kor finns det i Sverige idag?” och ”Vilken teknisk uppfinning förknip-par vi med Jethro Tull?” Vi hade tre svarsalternativ på alla frågor. Extra kul var det att många barn och ungdomar ville testa sina kunskaper.

 Att utveckla nya innovationer för framtidens lantbruk

Under föredraget, som hade rubriken ”Att utveckla nya innovationer för framtidens lantbruk”, berättade vi om varför är det viktigt med innovationer i lant-bruket. Vi berättade om några storartade exempel ur historien och gled sedan över i frågan om vad innovation egentligen betyder som begrepp. Vi gav inblickar i vad vi gör inom Agtech Sweden och sa några ord om det nya kunskapsnavet för digitalisering av jordbruket (”digitaliseringsnavet ”) som inrättas i år på Linköpings universitet i samar-bete med ett expertnätverk och Jordbruksverket.

Agtech Sweden genomförde också flera intervjuer med lantbrukare och andra under dessa dagar. Det handlade om täckdikningsexperter, grisföretagare, vattenexperter och jordbrukare. Videos spelades in inte minst för att fånga reflektioner kring ny teknik. Bland partners till Agtech Sweden eller digitaliseringsnavet, som ställde ut på Grönt Veckoslut, kan nämnas Väderstad, Åhmans Traktorcentrum (John Deere), Lantmän-nen, Hushållningssällskapet och Växa Sverige.

Grönt veckoslut har ordnats sedan 1970-talet. Det är mer än en lantbruksmässa. Det är en mötesplats, en familjefest och en hyllning av lantbrukets- och landsbygdens näring-ar. En mötesplats för aktiva företagare på landsbygden, för deras familjer och för in-tresserade konsumenter. Programmet innehöll allt ifrån lokalproducerad mat, maskin- och demouppvisningar, intressanta föreläsningar samt roliga barnaktiviteter.

–Det är ett unikt evenemang i och med att målgruppen är så bred. I år hade vi satsat extra på att erbjuda de vuxna besökarna föreläsningar inom högaktuella områden av intresse för landsbygdens företagare. Vattenfrågor, både vad gäller dränering och torka är ett område som vi belyste extra. Dessutom erbjöds korta inspirationsföredrag som handlade om självförsörjning för de besökare som är intresserade av att öka sin egen krisberedskap, säger Paul Robertsson, vd Hushållningssällskapet Kalmar Krono-berg Blekinge.

För de yngre besökarna öppnades djurstallar och övriga lokaler upp och det visades allt från skalbaggar till grisar och kor. Trollkarlen Mr Goran trollade flera gånger varje dag och det fanns både hund- och hästuppvisningar. På lördagen anordndes kosläpp vilket roade både stora och små besökare.

– Vi kommer att fortsätta att utveckla Grönt veckoslut eftersom vi tror på vikten av att visa upp företagen och kompetensen inom våra sköna gröna näringar, säger Sofie Al-varsson, Verksamhetsutvecklare Hållbarhet – Kvalité, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge.

  • Categories: Nyhet

    Agtech och AgroÖst på Brunnby Lantbruksdagar

  • Categories: Nyhet

    Bonadagen

  • Categories: Nyhet

    Almedalsveckan 2024