Det finns utmaningar relaterade till framtidens livsmedelsförsörjning. Syftet med denna förstudie var att definiera i detalj vilka utmaningar som borde ligga i fokus inom området ”Hållbar livsmedelsförsörjning” samt reda ut vilka aktörer som gör vad.

Gemensam handlingsplan

Tanken var att projektet skulle bana väg för uppväxling av medel i ett kommande, fullskaligt projekt där Agtech 2030, Agro Sörmland och Agröst skulle ha en viktig roll. Projektet inkluderade en mobiliseringsfas för att identifiera vilka specifika utmaningar som ska arbetas med inom området och med vilka medverkande aktörer. Vidare ingick en förankringsfas för att garantera uppslutning och långsiktighet med alla aktörer.

Projektet avslutades med en genomförandefas för att ta fram en gemensam handlingsplan för insatserna som bidrar till att lösa minst två konkreta frågor/delutmaningar. Handlingsplanen skulle utgöra grunden för en detaljerad projektbeskrivning och ansökan om stöd från regionala utvecklingsfonden till ett fullskaligt genomförande. Projektet skulle leda till att internationella kontakter med minst 2 länders regioner etablerades. Bland de resultat som Agtech 2030 stod för kan nämnas en sammanställning av 15 utmaningar inom lantbruket som fångats upp genom en omfattande enkätstudie.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden

  • Categories: Pågående, Projekt

    Demonstrator för könssortering av nylagda ägg