21 Mars 2024

Den 20 mars var dagen kommen för en intern kick-off för ”Kunskapsnav för jordbrukets digitalisering”. Inbjudna till denna var de organisationer som ingår i kunskapsnavets Expertnätverk samt verksamhetsledare för de tre andra kunskapsnaven som finns i Sverige.

Alla organisationer var glädjande nog representerade och vi träffades på Universitetsklubben på Linköpings universitet med några på länk. Värdar för evenemanget var verksamhetsledarna Karolina Muhrman och Per Frankelius. Dagen inleddes med några glimtar från digitaliseringens utveckling inom lantbruket. Därefter presenterades info om kansliet och några ord om Linköpings universitet. Detta i följd av diskussioner kring olika delar av kunskapsnavets funktionssätt och organisation.

En mycket viktig del av dagen var presentation av de olika aktörer som ingår i expertnätverket och de andra tre nationella kunskapsnaven. Eftermiddagen ägnades åt grupparbeten och plenumworkshop kring frågor om vad navet rent konkret kan tänkas göra de kommande tre åren.

De medverkande under dagen kom från:

 • Gård och Djurhälsan
 • Lovang Lantbrukskonsult
 • Ludvig & Co
 • Växa Sverige
 • SLU
 • LRF
 • AI Sweden
 • DeLaval
 • Väderstad
 • Linköping Science Park
 • IoT World
 • Sweden Secure Tech Hub
 • Agtech Sweden

Dessutom medverkade som sagt verksamhetsledarna från de tre hubbarna Kunskapsnav Företagsledning och entreprenörskap (SLU), Kunskapsnav Animalieproduktion (RISE) och Kunskapsnav miljö och klimat (Jordbruksverket). Flera medarbetare från Linköpings universitet var också med förstås.

Hur förhåller sig då kunskapsnavet till Agtech Sweden? Jo: Kunskapsnavet är en helt egen verksamhet med kansli på Linköpings universitet, men Agtech Sweden ingår som en av alla i expertnätverket.