Tyngden varierar med vilka frontvikter, hjulvikter eller påkopplade redskap man har på trepunktslyften eller dragkroken. I dialoger på en av utvecklingsgårdarna inom Agtech 2030 framkom ett behov att få veta tyngden för olika delar på sina ekipage.

Upp till 30 ton

I ett möte på gården 9 december 2021 framförde team Rotenberg behovet av ”domkrafter med inbyggda vågceller”. Forskarna på Linköpings universitet lovade att undersöka saken och därmed fanns ett embryo till ett innovationsprojekt. En omvärldsanalys inleddes för att finna lösningar. De lösningar som fanns var dock otympliga, dyra eller för oprecisa. I flera fall passade inte lösningarna för lantbrukets maskiner. Exempelvis fanns portabla fordonsvågar vars plattor inte var stora nog för att räcka till stora hjul i dubbelmontage. I samarbete med vågcellföretag och IEI Verkstad på Linköpings universitet kunde prototyper skapas och sedan testas på Rotenberg och sedermera även Tolefors gård.

Den vågdomkraft som kom fram fick namnet Newton. Den kan lyfta och väga upp till 30 ton och består av fem delar:

 • En tryckluftsdriven domkraft
 • Ett tryckluftaggregat
 • En töjningsgivare (vågcell)
 • Ett mekaniskt interface mellan töjningsgivaren och domkraften
 • En digital display

Ett exempel på användning är följande: Lantbrukaren placerar sin traktor eller annan maskin på ett plant underlag och ser till att handbromsen är i. Därefter rullas vågdomkraften in under en av axlarna. Lyftning görs nu tills dess hjulen lättar. Sedan är det bara att läsa av displayen. Prototypen på Rotenberg nyttjades för att väga upp hela maskinflottan där. Konceptet premiärvisades sedan under Elmia Lantbruk.

Uppmärksamhet i nationell media

Den 28 oktober 2022 publicerade Profi en artikel om domkraftvågen Newton utvecklad inom Agtech 2030 och lade artikeln överst på sin hemsida under rubriken ”Top machinery news”. I artikeln omnämndes Rotenberg Säteri och Tolefors samt även Agtech 2030 och Linköpings universitet. Profi är en av världens mest ansedda facktidskrifter inom lantbruksteknik och ges ut på 7 språk.  

Starkt samarbete mellan lantbruk, akademi och näringsliv

Projektet drivs inom Agtech 2030 i samarbete mellan Agrotec AB (Rotenbergs säteri), Tolefors gård, Lovang Lantbrukskonsult, IEI verkstad vid Linköpings universitet samt studenter på civilingenjörsprogrammet Medieteknik vid LiU 

 • Categories: Nyhet

  Agtech och AgroÖst på Brunnby Lantbruksdagar

 • Categories: Nyhet

  Bonadagen

 • Categories: Nyhet

  Almedalsveckan 2024