Det digitala bi-trädet kan enklast beskrivas som ett tekniköverföringsprojekt. Systemet som skulle utvecklas byggde på en redan befintlig backend-lösning som utvecklats av HiQ i samarbete med Linköpings universitet.

Koppla upp bikuporna digitalt

Till detta system kan man enkelt addera eller ta bort funktionalitet såsom sensorer anpassade till biodling. Användargränssnitt finns, även det redan framtaget och behövde endast anpassas till biodlingsområdet. Det vi ville göra i det här projektet var således att kombinera den befintliga plattformen med den funktionalitet som behövs inom biodlingen och framförallt då yrkesbiodlingen.

För att få grepp om vilken funktionalitet som bör adderas samarbetade vi i projektet med yrkesbiodlare som har lång erfarenhet och som länge funderat på de frågor vi vill lösa. Det innovativa greppet i vår idé var således att kombinera teknikkunskap och befintliga tekniska lösningar med behov och kunskap inom biodlingen. Målsättningen med projektet var att skapa ett system för hantering av bikupor och bigårdar genom att koppla upp bikuporna digitalt. Vidare ingick kameror så att kuporna kan streama rörliga bilder i realtid.

Samarbetspartners

Projektet skedde inom ramen för Agtech 2030 och i samverkan mellan HiQ, Institutionen för systemteknik (ISY) samt Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) – de båda sistnämnda vid Linköpings universitet. Även företaget Beady medverkade. Projektet samspelade med finansiering från Jordbruksverket.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden

  • Categories: Pågående, Projekt

    Demonstrator för könssortering av nylagda ägg