Data är kung. Men att på ett effektivt och robust sätt producera och dra nytta av data är lättare sagt än gjort. Dock är det en förutsättning om man vill realisera visioner om exempelvis artificiell intelligens och maskininlärning.

Öppen standard

Data måste lagras säkert så att de inte förstörs eller sprids till obehöriga, struktureras så att man hittar i en snabbt växande datamängd och visualiseras. Detta görs redan idag av många aktörer. Problemet är att alla gör det på sitt sätt. Det behövs en öppen standard. En möjliggörare är en flexibel och kostnadseffektiv infrastruktur för datainsamling. Denna innefattar både fältmässig teknik som inte kräver strömförsörjning eller frekventa batteribyten samt en kommunikationslänk som täcker ett normalt lantbruk och som minimerar löpande licenskostnader.

Inspiration från Afrika

Målet med detta projekt – som egentligen är en plattform med flera delprojekt – är bland annat att utveckla en kabelfri och licensfri lösning som är förberedd för framtidens behov av datainsamling i lantbruk. I projektet ingår att bygga demonstratorer i samarbete med rådgivare och slutanvändare. Som inspiration används erfarenheter av teknik som är utvecklad för att skydda noshörningar i Afrika mot tjuvjägare. En större studie genomfördes under 2020-2021 med fokus på rapsbaggar. Under 2022 fortsatte arbetet i form av ett examensarbete på Y-programmet. Här jämfördes olika kameror och fler insekter inkluderades i studien. Experiment skedde även i Västergötland på ett grönsakslantbruk. Den nya vinklingen i exjobbet var att undersöka hur pass bra maskininlärning är för att automatiskt upptäcka skadeinsekter i en bild.

Samarbetspartners

Projektet drivs inom ramen för Agtech 2030 i samarbete mellan Institutionen för systemteknik (ISY) vid Linköpings universitet i samarbete med lantbrukare och andra aktörer, exempelvis Linköpings kommuns naturreservat Tinnerö som fungerade som testarena.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden

  • Categories: Pågående, Projekt

    Demonstrator för könssortering av nylagda ägg