I kläckerierna avlivas i dag tuppkycklingar direkt efter kläckningen. Köttet blir för magert som livsmedel om man föder upp dem som broilers, vilket är en följd av att man avlat fram duktiga värphöns.

Reproducerbarhet i mätdata

Med DANSiCs metod för könssortering kläcks bara honkycklingar. Äggen sorteras dag 0 och bortsorterade ägg kan användas som livsmedel. Lag som förbjuder avlivandet av tuppkycklingar finns redan i en del länder. Den kommersiella metod som finns i dag i till exempel Tyskland könssorterar äggen dag 9, då embryo med delvis utvecklat nervsystem finns. Lag som förbjuder avlivandet av embryon efter dag 4-7 förväntas också. Gaserna som naturligt emitteras från ägg har viss olikhet i sammansättningen beroende på om ägget ska bli en tupp eller höna redan dag 0.

Den metod som utvecklats i detta projekt detekterar gaserna och tillsammans med avancerad dataprocessning möjliggörs könssortering av äggen. Men skillnaden man mäter på enligt denna metod är liten och själva mätmetoden är lika viktig som dataprocessningen. I det här projektet togs ett underlag fram för ett enkelt system som automatiskt detekterar könet för 20 ägg. Därvid kan en stor del av den mänskliga faktorn tas bort i själva mätningen och förhoppningen är att därigenom få den reproducerbarhet i mätdata och därvid också i dataprocessningen som krävs för en kommersiell metod.

Samarbetspartners

Projektet genomfördes inom ramen för Agtech 2030 i samarbete mellan Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) och DANSiC.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Prototyplyftet

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden