Friska lantbruksdjur är avgörande för ett välfungerande lantbruk. Därför måste djurens hälsotillstånd regelbundet kontrolleras. Idag sker detta till stor del manuellt, vilket kräver extra arbetstid och kan även vara förenat med en viss risk vid hantering av djuren.

Resultatet en konceptuell lösning

Det här projektet handlade om att utforska vad som krävs för att utveckla en automatiserad, dygnet-runt-kontroll av lantbruksdjurens hälsa, initialt för grisar och hästar. Projektets upplägg var att undersöka möjligheterna för att automatiskt avläsa relevanta hälsodata och använda artificiell intelligens och machine learning för att definiera individuella hälsovärden hos djuren. Eventuella förändringar hos en individ kan då upptäckas snabbare och därmed snabbare ge djuret vård, stoppa smitta etcetera.

Projektet resulterade i en konceptuell lösning och en genomförbar plan för utveckling av en automatisk hälsoövervakning för djur. Den konceptuella modellen hade formen av ett grafiskt schema över olika tekniska komponenter som tillsammans bildar ett fungerande system. Komponenterna inkluderade placering av sensorer, inhämtning av data, laddning, automatisk avlösning, lagring av data samt presentation av data. Projektet innebar den första fasen av tre steg i utvecklingsarbetet.

Samarbetspartners

Projektet, som genomfördes inom Agtech 2030, var ett samarbete mellan OptiAnimal och RISE. Medverkade gjorde även Wången, DSruptive, Flemminge gård med flera.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Prototyplyftet

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden