24 oktober 2022

Den 24 oktober börjar Karolina Muhrman som organisationsledare för Agtech 2030. Hon är universitetslektor i pedagogik på Linköpings universitet och har flera forskningsprojekt och ledaruppdrag i bakgrunden. Nu ska hon driva utvecklingen av innovationsplattformen Agtech 2030 när en ny programperiod börjar.

Karolina Muhrman är universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet och undervisar främst på Yrkeslärarprogrammet och Folkhögskollärarprogrammet. Hon har tidigare arbetat som lärare på ett naturbruksgymnasium och forskat om matematik inom jordbruk och jordbruksutbildning.

– Jag är själv uppvuxen på en gård och har alltid varit intresserad av jordbruk, så det ska bli väldigt roligt att få komma närmare frågor som rör jordbruket igen. Det känns verkligen jätteroligt och spännande säger Karolina Muhrman om sin nya roll.

Karolina kommer tillsammans med Per Frankelius att ansvara för Agtech 2030. I rollen ingår bland annat att leda interna möten och ledningsgruppsmöten, vara ansvarig för centrala IT-system, projektadministration, koordinering av kansliet samt koordinering av arbetet med mässor och viktiga branschmötesplatser.

– Hela teamet bakom Agtech 2030 har gjort ett fantastiskt jobb under den första fasen. Agtech 2030 är ett otroligt viktigt initiativ och jag ser fram emot att få följa utveckling av innovationer och forskning som ger ny kunskap som verkligen kan göra stor skillnad för jordbruket, miljön och samhället, på riktigt, säger Karolina.

Hon hoppas också att hennes bakgrund som pedagog kan komma till nytta för att nå ut till en bred publik och sprida kunskap om innovationer och hur jordbruk fungerar, då många människor idag saknar eller har liten kunskap om hur våra livsmedel produceras.

– Alla människor är beroende av jordbruk. Att vi kan producera mat på ett hållbart sätt så att vi kan föda jordens befolkning, är helt avgörande för vår överlevnad.

Agtech 2030 är ett svenskt initiativ för att utveckla en innovationsmiljö i världsklass inom jordbruksteknik där sensorer, artificiell intelligens, mekanik och affärsutveckling är några fokusområden. Huvudfinansiär är den svenska innovationsmyndigheten Vinnova och initiativet koordineras av Linköpings universitet. Initiativet har en tidsplan på 10 år och tanken är sedan att innovationssystemet ska fortsätta utan stöd av Vinnova.

– Vi går nu in i en ny fyraårig programperiod och i och med det ska verksamheten växla upp kraftigt. I den förändringen känns rekryteringen av Karolina väldigt glädjande. Med hennes bakgrund i universitet, från både forskning och undervisning, och koppling till gröna näringar blir hon en viktig brygga att tillsammans med Per leda vår verksamhet framåt i ett uppväxlat format, säger Peter Borring, styrelseordförande i Agtech 2030.