13 december

Per Frankelius delar insikter från EU-konferens

Agtech 2030 deltog i ”EU Agri-Food Days” och ”The 2023 EU Agricultural Outlook Conference – Sowing the Future of EU Agriculture” vid EU-kommissionen i Bryssel den 29 september. Per Frankelius var inbjuden att ge skriftliga underlag och deltog även i en lunch med Janusz Wojciechowski, jordbrukskommissionär.

Den 6 december anordnades en lunch med Janusz Wojciechowski där han höll ett tal med efterföljande runda-bordssamtal. Per fick också tillfälle att byta några ord på tu man hand.

Per Frankelius och Janusz Wojciechowski i Bryssel

Samtal med Janusz Wojciechowsk efter en lunch med trerättersmeny.

På eftermiddagen samma dag startade EU Agri-Food Days som inkluderade den stora konferensen som pågick i tre dagar. Inledningstalare var kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Hon sa bland annat: ” We need to empower all agri-food stakeholders to be an integral part of the solution – because you are! We need to find ways, together, to scale these innovations across the entire agri-food value chain, leaving no-one behind. The effect is not only good for nature, but also for the farmers, and society at large.”

Under konferensen hölls en rad företag och videovisningar, bland annat från olika länders versioner av ”Bonde söker fru”. Talarna inkluderade Wolfgang Burtcher Directorate-General for Agriculture and Rural Development.

Per deltog i sessionen ”Ensuring food security – how will farmers live up to the challenge” den 7 december, där han framhävde Agtech 2030 och Linköpings universitet. Per underströk det enorma trycket på Europas lantbrukare och att det inkluderar politiska mål av olika slag som präglas av målkonflikter. Han betonade vikten av att investera i lantbruksrelaterad innovation och nämnde specifika innovationer, såsom att förhindra markpackning och förstå variationer inom fält för att optimera skördeutbyte. Under panelen delade även professor Louise McHugh, från University College Dublin, skrämmande resultat om lantbrukarnas välmående i Irland, där 23% befann sig i riskzonen för självmord.

Konferensen samlade 700 deltagare från 56 länder och över 3400 online-deltagare.